U bent hier

Rijbewijs

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden: 

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Na het slagen voor de praktische proef ontvang je van het examencentrum een aanvraagformulier voor een rijbewijs. Dit formulier moet je als aanvrager volledig invullen en handtekenen.

Procedure: 

Je vraagt het rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je woont. Na 5 werkdagen kan het rijbewijs afgehaald worden. Enkel inwoners van Koksijde kunnen dit in Koksijde aanvragen.

Wat meebrengen: 

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs (indien van toepassing).
  • Aanvraagformulier (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.

Bedrag: 

Een rijbewijs kost € 25.