U bent hier

Reglementen en verordeningen

Orgaan Datum Bekendmaking Besluit
       
GR 03/06/2024 07/06/2024

Hervaststellen reglement mantelzorgpremie

GR 29/04/2024 02/05/2024

Goedkeuren subsidiereglement voor de aanleg van groendaken

GR 18/03/2024 27/03/2024

Hervaststellen van het reglement "Vrijetijdsparticipatie"

GR 19/02/2024 23/02/2024 Hervaststellen huishoudelijk reglement op het gebruik van polyvalente infrastructuur
GR 19/02/2024 23/02/2024 Hervaststellen huishoudelijk reglement op het gebruik van cultureelcentrum CasinoKoksijde
GR 19/02/2024 23/02/2024 Hervaststellen huishoudelijk reglement op het gebruik van sportpark Oostduinkerke
GR 22/01/2024 26/01/2024 Goedkeuren van het bezoekersreglement NAVIGO Visserijmuseum
GR 18/12/2023 22/12/2023

Goedkeuring reglement voor de gebruiker van het "fablib"

GR 18/12/2023 22/12/2023

Goedkeuring huishoudelijk reglement sportactiviteiten en sportkampen.

GR 18/12/2023 22/12/2023

Goedkeuring huishoudelijk reglement Speelpleinwerking "De Speelveugel".

GR 18/12/2023 22/12/2023

Goedkeuring meerjarenaanpassing 4 van 2020-2026 van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde

RMW 18/12/2023 21/12/2023

6de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

GR 18/12/2023 21/12/2023

6de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

GR 13/11/2023 21/11/2023 Hervaststellen reglement 'Gebruik kinderopvanglocaties'
GR 13/11/2023 21/11/2023

Hervaststellen huishoudelijk reglement met bijlage + schriftelijke overeenkomst buitenschoolse kinderopvang

GR 13/11/2023 21/11/2023

Hervaststellen huishoudelijk reglement met bijlage en schriftelijke overeenkomst van dienst voor onthaalouders

GR 13/11/2023 21/11/2023 Hervaststelling reglement vrijetijdsparticipatie
RMW 09/10/2023 12/10/2023 Hervaststelling reglement Minder Mobiele Centrale
GR 09/10/2023 12/10/2023

Goedkeuren van reglement voor het mobiliteitsbeloningsysteem van de scholen

GR 09/10/2023 12/10/2023 Goedkeuring subsidiereglement energiecoaching voor ondernemers
GR &RMW 09/10/2023 12/10/2023

Kennisname opvolgingsrapportage januari - juni 2023

GR 04/09/2023 07/09/2023

Goedkeuren reglement Onthard je tuin

RMW 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen reglement Koksifood Sociale Kruidenier

GR 26/06/2023 03/07/2023

Goedkeuring automatische koppeling recht op € 1 maaltijden aan het recht op onderwijscheques

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen reglement onderwijscheques

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststelling reglement drempelprijs

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen academiereglement schooljaar 2023-2024 - Westhoek Academie Koksijde (WAK)

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen schoolreglement "Mijn kind gaat naar de basisschool"- Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen schoolreglement "Mijn kind gaat naar de basisschool"- Gemeentelijke basisschool Koksijde

GR 22/05/2023 26/05/2023

Vaststellen toelagereglement duurzaam bouwadvies Acasus voor woningen in Koksijde

GR 24/04/2023 27/04/2023

Vaststelling huishoudelijk reglement op het gebruik van de VIP-ruimte in Sportcentrum Koksijde

GR 19/12/2022 21/12/2022

Goedkeuren nieuw huisreglement uitleendienst jeugddienst

GR 14/11/2022 16/11/2022

Hervaststelling van het gemeentelijk reglement op de ambulante handel

GR 14/11/2022 16/11/2022

Hervaststelling huishoudelijke reglementen op het gebruik van sportinfrastructuur

GR 10/10/2022 14/10/2022

Hervaststellen reglement digitale taxicheques

GR 10/10/2022 14/10/2022

Vaststelling reglement Bike Wash aan Sporthal Hazebeek Oostduinkerke

GR 23/05/2022 01/06/2022

Goedkeuren reglement speelstraten

GR 25/04/2022 03/05/2022 Goedkeuren reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble
GR 21/03/2022 01/04/2022 Goedkeuren reglement algemene voorwaarden in het kader van de oragnisatie van evenementen in Koksijde
RMW 21/02/2022 25/02/2022 Hervaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
GR 21/02/2022 25/02/2022 Hervaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
GR 24/01/2022 31/01/2022 Goedkeuren reglement Hartje voor de zorg
GR 22/11/2021 24/11/2021 Goedkeuren van het huishoudelijk reglement voor Snookerzaal Ster Der Zee
GR 22/11/2021 24/11/2021

Goedkeuren evaluatiereglement gemeentelijk basisonderwijs

GR 22/11/2021 24/11/2021

Reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van mandatarissen

GR 26/04/2021 29/03/2021 Goedkeuring reglement toekennen geboortepremie
GR 26/04/2021 29/03/2021 Goedkeuring reglement inzake toekenning en gebruik van de Koksijdebon
GR 22/03/2021 24/03/2021 Hervaststellen huishoudelijk reglement speelotheek De Speelkriebel
RMW 14/12/2020 16/12/2020
RMW 21/10/2020 22/10/2020

GR 31/08/2020 10/09/2020
GR 29/06/2020 08/07/2020

GR 29/06/2020 08/07/2020

GR 17/02/2020 21/02/2020
GR 17/02/2020 21/02/2020
GR 20/01/2020 27/01/2020
GR 20/01/2020 27/01/2020

GR 20/01/2020 27/01/2020

GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019

GR 16/12/2019 24/12/2019

GR 02/07/2019 30/08/2019
GR 02/07/2019 05/07/2019
RMW 02/07/2019 03/07/2019
GR 26/03/2019 4/04/2019
VB 05/02/2019 28/02/2019
CBS 21/01/2019 29/01/2019

 

RMW 20/12/2018 27/12/2018
RMW 20/12/2018 27/12/2018
RMW 20/12/2018 27/12/2018
GR 03/09/2018 13/09/2018
GR 03/09/2018 13/09/2018
RMW 19/04/2018 03/05/2018
RMW 19/04/2018 03/05/2018
RMW 16/06/2016 20/06/2016
RMW 18/02/2016 01/03/2016
RMW 18/02/2016 01/03/2016
GR 22/06/2015 03/07/2015 Reglement_Kunstkans.pdf
GR 22/06/2015 03/07/2015 Reglement_tussenkomst_activiteiten_Huis_van_het_Kind.pdf
GR 23/06/2014 27/06/2014 Subsidiereglement_inzet_professionele_veiligheidsagenten_voor_fuiven.pdf