U bent hier

Rechtspositieregeling en deontologische code

Deontologische code raadsleden

In zitting van de gemeenteraad en aansluitend de OCMW-raad van 29 januari 2019 zal een nieuwe deontologische code worden goedgekeurd.

Dit model van deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze  hun mandaat moeten uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen moeten werken. De code is  een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

orgaan datum
beslissing
datum
bekendmaking
code
GR    
OCMW-raad      

Deontologische code gemeente en OCMW-personeel

orgaan code
gemeentepersoneel
OCMW-personeel