U bent hier

Vergunningen inname openbaar domein

Bouwverbod zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is er een bouwverbod voor vergunningsplichtige werken van toepassing. Voor niet-vergunningsplichtige werken blijft uiteraard het politiereglement van toepassing.

Inname openbaar domein - verhuis/levering met lift/werven

Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

Werfdoeken

Bij het uitvoeren van belangrijke werken binnen de toeristische zone moet je gebruik maken van werfdoeken met sfeerbeelden van de gemeente. De keuze van de afbeeldingen is vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.