U bent hier

Premies en subsidies

Diverse kortingen De Lijn

Wist je dat er bij De Lijn diverse kortingen zijn?

Diverse kortingen NMBS

Bij de NMBS kan je diverse kortingen krijgen naargelang je situatie.

Groeipakket

Groeipakket is een maandelijkse premie voor een kind die toegekend wordt aan de ouders.

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Kringloopwinkel

Bij de kringloopwinkel kun je aan lage prijs tweedehands goederen aankopen.

Leefloon

Heb je geen inkomen of is je inkomen lager dan het leefloonbarema? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op leefloon van het OCMW.

Mantelzorgpremie

Ben je mantelzorger voor een zorgbehoevende? Dan kan je een premie ontvangen van het Sociaal Huis.

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief gas en elektriciteit is de sociale maximumprijs voor gas-en elektriciteit voor mensen met een beperkt inkomen

Sociaal tarief kabelabonnement

Met het Sociaal tarief kabelabonnement heb je recht op 50% korting.

Sociaal verwarmingsfonds

Verwarm je met stookolie en heb je een beperkt inkomen? Dan heb je misschien recht op een verwarmingstoelage.

Sociale derdebetalersregeling bij huisartsen

Heb je recht op het sociale derdebetalerssysteem? Dan betaal je bij de huisarts enkel het remgeld.

Steunpunt Vakantieparticipatie

Heb je zin om op vakantie te gaan of een uitstap te doen met het gezin? Maar is het te duur? Misschien heb je recht op een tussenkomst van het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Tegemoetkoming personen met een handicap

Mensen met een beperking kunnen hiervoor een financiële tussenkomst krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ten laste name facturen

Heb je het moeilijk om alle facturen te betalen? Dan kan het Sociaal Huis eventueel een tussenkomst geven.

Tussenkomst c.c. CasinoKoksijde

Heb je zin om een voorstelling in c.c. CasinoKoksijde bij te wonen maar vind je het te duur? Dan heb je misschien recht op een voordeeltarief van het Sociaal Huis.

Tussenkomst mutualiteit vakantiekampen

Gaan je kinderen op kamp? Check of je ziekenfonds geen tussenkomst geeft voor het kamp.

Tussenkomst vrijetijdsparticipatie

Zin om aan te sluiten bij een sport- of jeugdvereniging maar vormt de betaling van het lidgeld een probleem? Als je voldoet aan de voorwaarden, geniet je van een tussenkomst t.b.v. 80% van het lidgeld met een max. € 200,00 per persoon/per jaar.

Verhoogde tegemoetkoming

Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben recht op diverse voordelen.

Verlaagd BTW tarief auto

Mensen met een beperking hebben recht op een vermindering van de autobelasting bij de aankoop of onderhoud van de wagen.

Vrijstelling verkeersbelastingen

Mensen met een beperking kunnen een vrijstelling krijgen op de verkeersbelasting.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is een financiële steun voor mensen met een beperking die hierdoor bijkomende kosten hebben.