U bent hier

Premies en subsidies

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Wanneer er geen vuilwaterriool gelegen is in de straat en er wordt geen riolering voorzien (info bij dienst patrimoniumbeheer), moet men zelf instaan voor de zuivering van afvalwater. De gemeente Koksijde voorziet een éénmalige premie.

Nesten van Huiszwaluw

Ter compensatie van het ongemak en extra onderhoudswerk rond de nesten van de Huiszwaluw of voor het eventueel aanbrengen van mestplankjes voorziet gemeentebestuur Koksijde een subsidie.

Premie voor herbruikbare luiers

De premie bedraagt per kind (jonger dan drie jaar) de helft van de aankoopprijs, met een maximum van 125 euro.

Tuinnetten

Dit alternatief bestrijdingsmiddel wordt voor 30% gesubsidieerd, met een maximum van 30 euro per jaar.