U bent hier

Premies en subsidies

Broedgevallen van huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil

Wie zorg draagt voor huiszwaluwen, boerenzwaluwen en kerkuilen krijgt bij een succesvol broedgeval een premie van de gemeente Koksijde.

Herbruikbare luiers

Wie herbruikbare luiers gebruikt om dochter- of zoonlief te verzorgen, wordt beloond met een premie tot 125 euro (en een pak minder afval).

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Wie niet kan aansluiten op een vuilwaterriool - vaak door een afgelegen of bijzondere ligging van de woning - moet zelf zijn huishoudelijk afvalwater zuiveren. Dat kan met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). De gemeente Koksijde voorziet een éénmalige premie voor de aanleg.

Tuinnetten

Dit alternatief bestrijdingsmiddel wordt voor 30% gesubsidieerd, met een maximum van 30 euro per jaar.