U bent hier

Identiteitskaarten

Diefstal, verlies of vernietiging identiteitskaart

Werd je identiteitskaart gestolen? Of heb je deze verloren? Blokkeer deze dan onmiddellijk.

Duplicaat pukcode identiteitskaart aanvragen

Indien je geen pin- en pukcode meer heeft, dan kan jeeen nieuwe pukcode aanvragen op de dienst Burgerzaken of via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland (vnl. Europese Unie) je nationaliteit en identiteit bewijzen.

Elektronische vreemdelingenkaart

Zowel niet-EU-vreemdelingen als EU-onderdanen ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen mits inachtname van bepaalde voorwaarden.

Kids-ID: elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.

Nieuwe identiteitskaart – update van de eID-software

Heb je een nieuwe identiteitskaart en wil je deze gebruiken voor online toepassingen, dan is het belangrijk om regelmatig de eID-software te updaten.

Voorlopig identiteitsdocument

In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om een voorlopig identiteitsbewijs te verkrijgen bij het Rijksregister te Brussel bij een dringend vertrek naar het buitenland.