U bent hier

Vergunningen

Afval en milieu

  • Omgevingsvergunning (milieu)

    Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar …) veroorzaken. Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.

Bouwen en wonen

Mobiliteit en wegenwerken

Ondernemen

Vergunningen

  • Inname openbaar domein werven/verhuis

    Voor alle innames van het openbaar domein hebt u een toelating nodig.

  • Werfdoeken

    Bij het uitvoeren van belangrijke werken binnen de toeristische zone moet je gebruik maken van werfdoeken met sfeerbeelden van de gemeente. De keuze van de afbeeldingen is vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.

Welzijn en gezondheid

Andere