U bent hier

Vergunningen

Afval en milieu

 • Omgevingsvergunning (milieu)

  Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar …) veroorzaken. Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.

Bouwen en wonen

 • Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

  Openbare onderzoeken en aanplakkingen. In het kader van de omgevingsvergunning vind je hier de bekendmakingen van de beslissingen en de dossiers die momenteel aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen voor de gemeente Koksijde en de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Benoemen van villa's en residenties

  Een eigen naam toekennen aan je gebouw versterkt de identiteit en vermijdt verwarring. De gemeente opteert voor streekeigen namen. Dit verhoogt het vakantiegevoel. Er kan ook een naam worden toegekend aan een ééngezinswoning (maar is niet verplicht).

 • Inzage in afgeleverde vergunningen/opvragen dossierstukken

  Inzage in afgeleverde vergunningen/opvragen dossierstukken inzage in/afschriften van bouwplannen, vergunningen, adviezen, overtredingen, …

 • Overwelven of inbuizen van grachten

  Het overwelven of het inbuizen van een gracht beperkt het waterbergend vermogen en is dus inzake waterhuishouding niet wenselijk. Je dient dergelijke werken aan te vragen via de gemeente.

 • Stedenbouwkundige info

  Stedenbouwkundige info: inlichtingen nodig rond (ver)bouwmogelijkheden? Er zijn heel wat voorschriften en regels van toepassing waarmee u rekening dient te houden bij het bouwen of verbouwen. Het is belangrijk u vooraf goed te informeren.

 • Vergunning of melding omgevingsloket

  Voor het oprichten en slopen van constructies op een bouwperceel en het uitvoeren van ingeschreven activiteiten is veelal een omgevingsvergunning vereist. Ook verhardingen, tuinhuisjes, zwembaden en dergelijke worden als constructies beschouwd.

 • Voorbespreking architect

  Projectbesprekingen met architect/bouwheer

Mobiliteit en wegenwerken

Verenigingsloket

 • Aanvraag organisatie evenementen

  Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

Vergunningen

 • Inname openbaar domein werven/verhuis met lift

  Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

 • Werfdoeken

  Bij het uitvoeren van belangrijke werken binnen de toeristische zone moet je gebruik maken van werfdoeken met sfeerbeelden van de gemeente. De keuze van de afbeeldingen is vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.

Welzijn en gezondheid

Werken en ondernemen

Andere