U bent hier

Vergunningen

Afval en milieu

 • Omgevingsvergunning (milieu)

  Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar …) veroorzaken. Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.

Bouwen en wonen

 • Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

  Openbare onderzoeken en aanplakkingen. In het kader van de omgevingsvergunning vind je hier de bekendmakingen van de beslissingen en de dossiers die momenteel aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen voor de gemeente Koksijde en de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Benoemen van villa's en residenties

  Een eigen naam toekennen aan je gebouw versterkt de identiteit en vermijdt verwarring. De gemeente opteert voor streekeigen namen. Dit verhoogt het vakantiegevoel. Er kan ook een naam worden toegekend aan een ééngezinswoning (maar is niet verplicht).

 • Inzage in afgeleverde vergunningen/opvragen dossierstukken

  Inzage in afgeleverde vergunningen/opvragen dossierstukken inzage in/afschriften van bouwplannen, vergunningen, adviezen, overtredingen, …

 • Overwelven of inbuizen van grachten

  Het overwelven of het inbuizen van een gracht beperkt het waterbergend vermogen en is dus inzake waterhuishouding niet wenselijk. Je dient dergelijke werken aan te vragen via de gemeente.

 • Stedenbouwkundige info

  Stedenbouwkundige info: inlichtingen nodig rond (ver)bouwmogelijkheden? Er zijn heel wat voorschriften en regels van toepassing waarmee u rekening dient te houden bij het bouwen of verbouwen. Het is belangrijk u vooraf goed te informeren.

 • Voorbespreking architect

  Projectbesprekingen met architect/bouwheer

Mobiliteit en wegenwerken

Ondernemen

Vergunningen

 • Werfdoeken

  Bij het uitvoeren van belangrijke werken binnen de toeristische zone moet je gebruik maken van werfdoeken met sfeerbeelden van de gemeente. De keuze van de afbeeldingen is vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.

Welzijn en gezondheid

Andere

 • Plaatsen van strandcabines

  Je kan een cabine op het strand plaatsen mits toelating van het gemeentebestuur in een daartoe voorziene zone. Het aantal strandcabines is beperkt. Een toelating is slechts voor één badseizoen geldig. Je bevestigt dus jaarlijks dat je een cabine wil plaatsen.