U bent hier

Vergunningen

Afval en milieu

 • Omgevingsvergunning (milieu)

  Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar …) veroorzaken. Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.

Bouwen en wonen

 • Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

  Openbare onderzoeken en aanplakkingen. In het kader van de omgevingsvergunning vind je hier de bekendmakingen van de beslissingen en de dossiers die momenteel aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen voor de gemeente Koksijde en de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Benoemen van villa's en residenties

  Een eigen naam toekennen aan je gebouw versterkt de identiteit en vermijdt verwarring. De gemeente opteert voor streekeigen namen. Dit verhoogt het vakantiegevoel. Er kan ook een naam worden toegekend aan een ééngezinswoning (maar is niet verplicht).

 • Inzage in afgeleverde vergunningen/opvragen dossierstukken

  Inzage in afgeleverde vergunningen/opvragen dossierstukken inzage in/afschriften van bouwplannen, vergunningen, adviezen, overtredingen, …

 • Overwelven of inbuizen van grachten

  Het overwelven of het inbuizen van een gracht beperkt het waterbergend vermogen en is dus inzake waterhuishouding niet wenselijk. Je dient dergelijke werken aan te vragen via de gemeente.

 • Stedenbouwkundige info

  Stedenbouwkundige info: inlichtingen nodig rond (ver)bouwmogelijkheden? Er zijn heel wat voorschriften en regels van toepassing waarmee u rekening dient te houden bij het bouwen of verbouwen. Het is belangrijk u vooraf goed te informeren.

 • Voorbespreking architect

  Projectbesprekingen met architect/bouwheer

Mobiliteit en wegenwerken

Ondernemen

 • Aanvraag organisatie evenementen

  Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

 • Gemeentelijke vergunning voor drankgelegenheden

  Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

 • Individuele signalisatie van handelszaken tijdens openbare werken

  Handelaars die moeilijk bereikbaar zijn omwille van wegenwerken, kunnen individuele borden laten plaatsen.

 • Nachtelijke verkoop alcohol

  Vanaf 1 februari 2017 is de is de nachtelijke verkoop van alcohol boven 5,2% en alcopop’s verboden tussen 22.00u en 07.00u.

 • Nachtwinkel openen

  Als handelaar moet je in Koksijde beschikken over een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning om een nachtwinkel uit te baten.

 • Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

  Wanneer een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 start, is een kleinhandelsvergunning nodig.

 • Sluitingsuren voor kleinhandelszaken / dagwinkels

  Elke kleinhandelszaak of dagwinkel mag open zijn tussen 05.00u en 22.00u. Tijdens de maanden juli en augustus is dit tot 23.00u.

 • Taxidienst

  Taxi - personenvervoer

 • Toelating of erkenning FAVV

  Wanneer je een zaak begint waar je met voedingsmiddelen werkt, vraag je best de registratie, toelating of erkenning bij het FAVV (vroeger voedingsmiddelenvergunning).

 • Vaste wegwijzers openbaar domein

  Indien je wegwijzers voor uw handelszaak wil aanbrengen op openbaar domein is hiervoor toelating vereist. De voorwaarden zijn afhankelijk van de wegbeheerder. De aanvraag gebeurt via de gemeente.

 • Vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

  Wanneer je alcoholhoudende dranken verkoopt heb je de ‘vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig.

 • Vergunning of melding omgevingsloket

  Voor het oprichten en slopen van constructies op een bouwperceel en het uitvoeren van ingeschreven activiteiten is veelal een omgevingsvergunning vereist. Ook verhardingen, tuinhuisjes, zwembaden en dergelijke worden als constructies beschouwd.

Vergunningen

 • Inname openbaar domein werven/verhuis met lift

  Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

 • Werfdoeken

  Bij het uitvoeren van belangrijke werken binnen de toeristische zone moet je gebruik maken van werfdoeken met sfeerbeelden van de gemeente. De keuze van de afbeeldingen is vooraf door het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.

Welzijn en gezondheid

Andere

 • Plaatsen van strandcabines

  Je kan een cabine op het strand plaatsen mits toelating van het gemeentebestuur in een daartoe voorziene zone. Het aantal strandcabines is beperkt. Een toelating is slechts voor één badseizoen geldig. Je bevestigt dus jaarlijks dat je een cabine wil plaatsen.