U bent hier

Premies en subsidies

Afval en milieu

 • Broedgevallen van huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil

  Wie zorg draagt voor huiszwaluwen, boerenzwaluwen en kerkuilen krijgt bij een succesvol broedgeval een premie van de gemeente Koksijde.

 • Herbruikbare luiers

  Wie herbruikbare luiers gebruikt om dochter- of zoonlief te verzorgen, wordt beloond met een premie tot 125 euro (en een pak minder afval).

 • Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

  Wie niet kan aansluiten op een vuilwaterriool - vaak door een afgelegen of bijzondere ligging van de woning - moet zelf zijn huishoudelijk afvalwater zuiveren. Dat kan met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). De gemeente Koksijde voorziet een éénmalige premie voor de aanleg.

 • Tuinnetten

  Dit alternatief bestrijdingsmiddel wordt voor 30% gesubsidieerd, met een maximum van 30 euro per jaar.

Bouwen en wonen

 • Buurtfeesten: vraag je subsidie aan

  Als je een buurtfeest organiseert, kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een premie tot € 250.

 • Duurzaam bouwadvies

  De gemeente Koksijde werkt samen met Acasus voor het geven van duurzaam bouwadvies bij nieuwbouw of renovatie gratis voor inwoners en tweedeverblijvers. Dankzij dit initiatief spaar je al 25 of 50 euro uit nog voor je verbouwt. Meer zelfs, dankzij dit bouwadvies zal je op vlak van energie in de toekomst heel wat uitsparen.

 • Gemeentelijke huisvestingspremie

  Als je een premie ontvangen hebt van Wonen-Vlaanderen (Mijn VerbouwPremie of aanpassingspremie), kan je nog een extra premie ontvangen van gemeente Koksijde.

 • Gratis verzekering gewaarborgd wonen

  Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

 • Huursubsidie

  Als je als huurder aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op een huursubsidie (financiële tussenkomst).

 • Huurwaarborg

  Moet je verhuizen maar heb je niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen? Dan kan je een schriftelijke huurwaarborg aanvragen bij het Sociaal Huis.

 • Kortingsbon Fluvius

  Met een Fluviusbon krijg je korting bij de aankoop van energiezuinige toestellen.

 • Mijn Verbouwpremie

  Al wie investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

 • Minimale levering aardgas

  Verwarm je met aardgas en heb je een budgetmeter? In de winterperiode kan je een tussenkomst krijgen om je budgetmeter op te laden.

 • Onroerenderfgoedgemeente

  Erfgoedpremie volgens standaardprocedure en het beschermde dorpsgezicht Quartier Sénégalais - Gemeentelijke restauratiepremie voor niet-beschermd erfgoed

 • Vlaamse aanpassingspremie

  De Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner.

Geboorte en overlijden

Individuele financiële tegemoetkomingen en/of premies

Mobiliteit en wegenwerken

 • Buzzy Pazz

  Het gemeentebestuur Koksijde verleent een tussenkomst van 50% in de abonnementsprijs voor de inwoners van Koksijde tussen 6 en 24 jaar die gebruik maken van bus of tram.

 • Student Multi - Campuskaart

  Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst van 50%.

 • Wegenwerken - info voor handelaars

  Handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken kunnen een vergoeding bekomen.

Ondernemen

Scholen en opvang

 • Kinderopvangvergoeding VDAB

  Ben je werkzoekend met kinderen en volg je een opleiding erkend door de VDAB? Dan kan je een kinderopvangvergoeding aanvragen.

 • Onderwijscheques

  De onderwijscheque is een tussenkomst in de schoolkosten van schoolgaande kinderen uit Koksijde.

 • School- en studietoelagen

  Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Kinderen uit het hoger onderwijs krijgen een studietoelage.

 • Tussenkomst schoolfacturen

  Heb je het moeilijk om je schoolfacturen te betalen? Het Sociaal Huis kan eventueel een tussenkomst geven in de schoolfacturen.

 • Verminderd tarief kinderopvang

  Gaan je kinderen naar de opvang in Koksijde maar vind je dit wat duur? Misschien heb je recht op het verminderd tarief kinderopvang.

Trouwen en samenwonen

Veiligheid en hulpdiensten

 • Fietsdiefstalpreventie

  In onze kustgemeente is fietsdiefstal een vaak voorkomend probleem. Om dit probleem aan te pakken organiseert de Dienst Veiligheid en Preventie regelmatig fietsgraveeracties op verscheidene locaties in en rond koksijde. Door je fiets te laten graveren ontmoedig je de potentiële dief.

 • Inbraakpreventie

  Bij een inbraak zijn naast de materiële gevolgen, de psychische gevolgen voor de slachtoffers niet te onderschatten. Het voorkomen van inbraken is daarom een prioriteit binnen de Politiezone Westkust en binnen onze gemeente.

Verenigingsloket

Vrije tijd

 • Kadervormingssubsidie

  De kadervormingssubsidie dient om het volgen van alle vormen van vorming en cursussen te stimuleren binnen het kader van jeugdwerk.

 • Kunstkans

  Zin om lid te worden van de Westhoek Academie Koksijde, maar is de kostprijs een drempel? Vraag je tussenkomst voor je lidgeld en krijg een gratis tekenkoffer.

Welzijn en gezondheid

 • Budgetplanner

  Heb jij zicht op de maandelijkse inkomsten en uitgaven? Wil je weten of je in principe voldoende inkomsten hebt om aan alle basisbehoeftes te kunnen voldoen? Vul dan de online budgetplanner in.

 • Diverse kortingen De Lijn

  Wist je dat er bij De Lijn diverse kortingen zijn?

 • Diverse kortingen NMBS

  Bij de NMBS kan je diverse kortingen krijgen naargelang je situatie.

 • Groeipakket

  Groeipakket is een maandelijkse premie voor een kind die toegekend wordt aan de ouders.

 • Inkomensgarantie voor ouderen

  De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

 • Kledijbank Camino

  Camino is een kledijbank in Koksijde die tweedehandskledij verdeelt aan mensen die een beperkt inkomen hebben.

 • Kringloopwinkel

  Bij de kringloopwinkel kun je aan lage prijs tweedehands goederen aankopen.

 • Leefloon

  Heb je geen inkomen of is je inkomen lager dan het leefloonbarema? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op leefloon van het OCMW.

 • Mantelzorgpremie

  Ben je mantelzorger voor een zorgbehoevende? Dan kan je een premie ontvangen van het Sociaal Huis.

 • Sociaal tarief gas en elektriciteit

  Het sociaal tarief gas en elektriciteit is de sociale maximumprijs voor gas-en elektriciteit voor mensen met een beperkt inkomen

 • Sociaal tarief kabelabonnement

  Met het Sociaal tarief kabelabonnement heb je recht op 50% korting.

 • Sociaal verwarmingsfonds

  Verwarm je met stookolie en heb je een beperkt inkomen? Dan heb je misschien recht op een verwarmingstoelage.

 • Sociale derdebetalersregeling bij huisartsen

  Heb je recht op het sociale derdebetalerssysteem? Dan betaal je bij de huisarts enkel het remgeld.

 • Steunpunt Vakantieparticipatie

  Heb je zin om op vakantie te gaan of een uitstap te doen met het gezin? Maar is het te duur? Misschien heb je recht op een tussenkomst van het Steunpunt Vakantieparticipatie.

 • Tegemoetkoming personen met een handicap

  Mensen met een beperking kunnen hiervoor een financiële tussenkomst krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Ten laste name facturen

  Heb je het moeilijk om alle facturen te betalen? Dan kan het Sociaal Huis eventueel een tussenkomst geven.

 • Toeslag kinderopvang RVA

  In sommige gevallen geeft de RVA een toeslag aan ouders in de kosten van kinderopvang die na een periode van inactiviteit terug aan het werk gaan.

 • Tussenkomst c.c. CasinoKoksijde

  Heb je zin om een voorstelling in c.c. CasinoKoksijde bij te wonen maar vind je het te duur? Dan heb je misschien recht op een voordeeltarief van het Sociaal Huis.

 • Tussenkomst mutualiteit vakantiekampen

  Gaan je kinderen op kamp? Check of je ziekenfonds geen tussenkomst geeft voor het kamp.

 • Tussenkomst vrijetijdsparticipatie

  Zin om aan te sluiten bij een sport- of jeugdvereniging maar vormt de betaling van het lidgeld een probleem? Als je voldoet aan de voorwaarden, geniet je van een tussenkomst t.b.v. 80% van het lidgeld met een max. € 200,00 per persoon/per jaar.

 • Verhoogde tegemoetkoming

  Mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben recht op diverse voordelen.

 • Verlaagd BTW tarief auto

  Mensen met een beperking hebben recht op een vermindering van de autobelasting bij de aankoop of onderhoud van de wagen.

 • Vrijstelling verkeersbelastingen

  Mensen met een beperking kunnen een vrijstelling krijgen op de verkeersbelasting.

 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

  De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is een financiële steun voor mensen met een beperking die hierdoor bijkomende kosten hebben.