U bent hier

Papieren en attesten

Bouwen en wonen

Geboorte en overlijden

Identiteit, nationaliteit en reizen

Rijbewijzen

Ruimtelijke plannen

 • Bijzondere Plannen van Aanleg

  Bijzondere plannen van Aanleg zijn een verfijning van het gewestplan. Per perceel wordt de bestemming en bouwmogelijkheden vastgelegd. Deze werkwijze is verouderd. Momenteel opteert men eerder voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die aansluiten met de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

 • Stedenbouwkundige verordeningen

  De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bouwmogelijkheden van een perceel. Er zijn algemene en bijzondere voorschriften. De algemene voorschriften zijn voor het ganse grondgebied van de gemeente van toepassing. Ze worden vastgelegd in stedenbouwkundige verordeningen voor het rooien van bomen, afsluitingen, ontbrekende autostandplaatsen, woonkwaliteit, houtige beplantingen.

Trouwen en samenwonen

 • Verbetering van akten van de burgerlijke stand

  Het kan voorvallen dat er een fout voorkomt in een akte van de burgerlijke stand. Deze fouten kunnen zonder vonnis van verbetering hersteld worden indien het gaat over materiële misslagen zoals een tikfout in de namen of voornamen, een verkeerde datum, …

Vergunningen

 • Bouwverbod zomervakantie

  Tijdens de zomervakantie is er een bouwverbod voor vergunningsplichtige werken van toepassing. Voor niet-vergunningsplichtige werken blijft uiteraard het politiereglement van toepassing.

Vrije tijd

 • Word monitor

  behaal nu je attest 'animator in het jeugdwerk'

Welzijn en gezondheid

Andere

 • Legalisatie van documenten

  Legalisatie is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document.