U bent hier

Papieren en attesten

 • Arbeidskaarten en arbeidsvergunning voor buitenlandse werknemer

  Buitenlanders die maximaal 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een arbeidskaart nodig, en hun werkgever een arbeidsvergunning. De arbeidskaart wordt alleen toegekend aan bepaalde categorieën van werknemers.

 • Bouwverbod zomervakantie

  Tijdens de zomervakantie is er een bouwverbod voor vergunningsplichtige werken van toepassing. Voor niet-vergunningsplichtige werken blijft uiteraard het politiereglement van toepassing.

 • Militiegetuigschrift

  Het militiegetuigschrift bevestigt dat je voldeed aan de militiewetten.

Bouwen en wonen

Geboorte en overlijden

Identiteit, nationaliteit en reizen

Rijbewijzen

Ruimtelijke plannen

 • Bijzondere Plannen van Aanleg

  Bijzondere plannen van Aanleg zijn een verfijning van het gewestplan. Per perceel wordt de bestemming en bouwmogelijkheden vastgelegd. Deze werkwijze is verouderd. Momenteel opteert men eerder voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die aansluiten met de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen

  Voor bepaalde zones zijn bijzondere stedenbouwkundige voorschriften van kracht. Deze voorschriften bieden ofwel meer rechtszekerheid of beogen een specifieke ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Vroeger werden deze mogelijkheden bepaald door BPA's. Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (nadien: GRUP's) sluiten meer aan de doelstellingen van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).

 • Stedenbouwkundige verordeningen

  De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bouwmogelijkheden van een perceel. Er zijn algemene en bijzondere voorschriften. De algemene voorschriften zijn voor het ganse grondgebied van de gemeente van toepassing. Ze worden vastgelegd in stedenbouwkundige verordeningen voor het rooien van bomen, afsluitingen, ontbrekende autostandplaatsen, woonkwaliteit, houtige beplantingen.

Trouwen en samenwonen

 • Verbetering van akten van de burgerlijke stand

  Het kan voorvallen dat er een fout voorkomt in een akte van de burgerlijke stand. Deze fouten kunnen zonder vonnis van verbetering hersteld worden indien het gaat over materiële misslagen zoals een tikfout in de namen of voornamen, een verkeerde datum, …

Vrije tijd

 • Word monitor

  behaal nu je attest 'animator in het jeugdwerk'

Welzijn en gezondheid

Andere

 • Legalisatie van documenten

  Legalisatie is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document.