U bent hier

Premie voor herbruikbare luiers

Gebruik eco-luiers in plaats van wegwerpluiers en bekom een subsidie van maximum van 125 euro.

Eco-luiers worden niet weggegooid, maar gewassen en hergebruikt. Tijdens de gehele luierperiode (3 jaar) produceert uw kindje gemiddeld meer dan 1 ton restafval, wat toch wel een verrassend hoog cijfer is. Minder restafval betekent minder druk op het milieu, maar ook een grote besparing op uw huisvuilzakken.

Aanvraagvoorwaarden

Een kind jonger dan 3 jaar hebben
Bij te voegen bij aanvraag:

  • een afschrift van het aankoopbewijs of van meerdere aankoopbewijzen
  • het geboortebewijs van het kind of de samenstelling van het gezin
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager.

Procedure

  • Het aanvraagformulier indienen op de dienst Mil&DO tegen ontvangstbewijs. Let wel dat de aanvraag in één keer dient te gebeuren. Het is dus beter de aanvraag wat uit te stellen als uw aankopen minder dan 250 euro bedragen en als u nog aankopen plant in de nabije toekomst.
  • De premie kan éénmalig aangevraagd worden door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind. Daarvoor moet u het aanvraagformulier invullen en het samen met de nodige bijlagen indienen.
  • De premie moet vóór de derde verjaardag van het kind aangevraagd worden.

Premiebedrag

De premie bedraagt per kind de helft van de aankoopprijs, met een maximum van 125 euro.