U bent hier

Politiezone Westkust

Het decreet lokaal bestuur legt voor de documenten van de politiezone geen verplichte bekendmaking op via de gemeentelijke webtoepassing.

De lijst van de genomen besluiten van de politieraad zullen 10 dagen nadat ze zijn genomen bekend gemaakt worden op de website van de politiezone Westkust. Ook de wijze waarop inzage kan verkregen worden van de beslisisngen zal op de lijst kunnen geraadpleegd worden.  

Website: www.lokalepolitie.be/5461