U bent hier

Parkeerkaart voor personen met een beperking

Wat?

Deze parkeerkaart geeft je recht op

  • gratis parkeren op plaatsen voorbehouden aan gehandicapten
  • gratis en onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is
  • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is 

Opgelet: in de rode zone mag je maximaal 2 uur gratis parkeren, gebruik je blauwe schijf. In de andere zones kan je onbeperkt gratis parkeren. 

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als je je in één van deze situaties bevindt:

  • een blijvende invaliditeit van minstens 50 procent (benen) of 80 procent (andere invaliditeit)
  • oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50 procent
  • je bent volledig verlamd aan de armen of beide armen zijn geamputeerd
  • je gezondheidstoestand, je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert
  • je hebt toelating van de adviserend geneesheer (ziekenfonds) om een manuele of elektrische rolstoel, scooter of orthopedische driewielfiets aan te kopen. Je ziekenfonds vraagt dan een parkeerkaart aan als je dat wil.

Procedure

Elke inwoner kan een aanvraag voor de parkeerkaart stellen bij de dienst Sociale Zaken van het Sociaal Huis.