U bent hier

Parkeerkaart personen met een beperking

Wat?

Deze parkeerkaart geeft recht op

  • gratis parkeren op plaatsen voorbehouden aan gehandicapten
  • gratis en onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is
  • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is (in gemeenten/steden die dit toestaan!)

Opgelet: in de rode zone is gratis parkeertijd beperkt tot 2 uur, het is nodig hiervoor de blauwe schijf te gebruiken. In de andere zones kan er dus onbeperkt gratis worden geparkeerd.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als je zich in één van onderstaande situaties bevindt:

  • een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50%
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • je gezondheidstoestand, je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert
  • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een manuele of elektrische rolstoel, scooter of orthopedische driewielfiets aan te kopen. Je ziekenfonds zal dan voor jou een parkeerkaart vragen als je dit wenst.

Procedure

Iedere inwoner van Koksijde kan een aanvraag voor de parkeerkaart stellen bij de dienst Sociale Zaken van het Sociaal Huis.