U bent hier

Overwelven of inbuizen van grachten

Soorten

Baangracht

Een baangracht bevindt zich aan de openbare weg. De mogelijkheid voor het inbuizen zijn beperkt. Het overwelven van een baangracht is in de provincie West-Vlaanderen geregeld via verordening en is stedenbouwkundig vergunningsplichtig.

Gemene gracht

Gemeenschappelijke (of gemene) grachten zijn opgericht tussen twee privatieve eigendommen. Het inbuizen mag de afvoer van het hemelwater van de omgeving niet hinderen. Bovendien is het akkoord van beide eigenaars vereist, alsook een stedenbouwkundige vergunning.

Procedure

Zie stedenbouwkundige vergunningen.