U bent hier

Oude straatnaamborden kopen

De gemeente Koksijde vervangt de oude betonnen straatnaamsokkels door nieuwe straatnaambordjes op een paal. Momenteel zijn deze vervangingen enkel gepland voor Sint-Idesbald en Koksijde, dus niet voor Oostduinkerke.

Naar aanleiding van vragen door bewoners de oude straatnaamsokkel van hun straat kan verkregen worden, heeft het college van burgemeester en schepenen besloten hierop in te gaan mits betaling van een vergoeding van 30 euro.

Indien je een sokkel wilt verkrijgen kan dit door: contact op te nemen met de dienst technisch bureau

  • per brief: Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
  • per mail: postbus_technischbureau [at] koksijde.be
  • telefonisch op 058 53 34 35
  • aan de balie (2de verdiep, balie openbare werken)

Geef duidelijke contactgegevens op, welke sokkel (straatnaam) en waar deze dient geleverd te worden.
Indien de sokkel beschikbaar is, wordt deze afgeleverd op het gevraagde adres na betaling van 30 euro.

De sokkels met beeltenis van een paardevisser worden niet verkocht.