U bent hier

Orgaandonatie na overlijden

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Orgaanschaarste en het bestaan van verschillende wachtlijsten zijn mogelijke redenen om je uitdrukkelijke toestemming te geven voor orgaandonatie.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent je automatisch een potentiële donor, tenzij

 • je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens je leven
 • of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil gerespecteerd word, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

De nieuwe “verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal” omvat vier beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je zich tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 • orgaandonatie voor transplantatie
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal (weefsels en cellen) voor transplantatie
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek:
  Opgelet: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waar het lichaam integraal wordt afgestaan.

Je kan je wilsverklaring registreren

 • bij de huisarts
 • bij de dienst burgerzaken van je gemeentebestuur
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be .
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Wat meebrengen

Bij registratie op de dienst Burgerzaken moet je je identiteitskaart voorleggen. Je vult hiervoor een formulier in. Deze verklaring wordt in de gezamenlijke applicatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegd voor donatie organen voor transplantatie) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - bevoegd voor donatie menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, vervaardiging van geneesmiddelen en onderzoek) geregistreerd. 

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.