U bent hier

Orgaandonatie

Iedereen kan bij de dienst burgerzaken terecht om een verklaring te registreren orgaandonatie. Dit kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen of weefsels.

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Orgaanschaarste en het bestaan van verschillende wachtlijsten zijn mogelijke redenen om je uitdrukkelijke toestemming te geven voor orgaandonatie.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens uw leven.
  • je naaste familieleden (eerste graad, nl. kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in je plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats. Je krijgt het formulier ook krijgen bij de dienst Burgerzaken of dit digitaal aanvragen.

Wat meebrengen

Bij registratie op de dienst Burgerzaken moet je je identiteitskaart voorleggen.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Website

Orgaandonatie, FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu