U bent hier

Opvang reserveren

Wachtlijst

U bent zwanger en zoekt opvang voor uw kindje? Neem zo spoedig mogelijk contact op met onze dienst.
Wij noteren uw contactgegevens en plaatsen u op een wachtlijst. Per termijn van twee weken krijgen vijf wachtende ouders een overzicht van de aangesloten onthaalouders met de datum van beschikbaarheid.
Aan de hand van deze lijst beslist u welke onthaalouder binnen uw mogelijkheden en verwachtingen ligt. U krijgt 2 tot 3 weken om te beslissen. Dan wordt de lijst herwerkt en doorgegeven aan de volgende ouders op de wachtlijst. Indien u niet beslist binnen de vooropgestelde termijn wordt u, ofwel van de lijst geschrapt, ofwel opnieuw onderaan de lijst geplaatst.

Voorrangsregels

Zijn er meer aanvragen dan beschikbare plaatsen, dan gelden bepaalde voorrangsregels. Concreet betekent dit dat de beschikbare plaatsen dan eerst aangeboden worden aan de ouders die behoren tot de voorrangsgroepen.
Indien er niet direct een plaats beschikbaar is, informeert de dienstverantwoordelijke je hierover en bespreekt de verdere opvolging van de opvangaanvraag.

Heb je opvang nodig in het kader van je werksituatie? Dan krijg je absolute voorrang. Ook is er voorrang voor deze gezinnen op het moment van aanvraag:

 • alleenstaanden
 • ouders met een laag inkomen
 • pleegkinderen
 • kinderen met een broer of zus in de opvang

Bijkomend stelt de wet dat 20 % van de kinderen die wij op jaarbasis opvangen, kinderen uit een kwetsbaar gezin moeten zijn.

Een kwetsbaar gezin voldoet aan 2 kenmerken van onderstaande 5, waarvan minstens 1 kenmerk van de eerste drie:

 • Financiële situatie: inkomen lager dan een bepaald bedrag
 • Gezondheid en zorgsituatie:
  • Gezinslid met een beperking
  • Gezinslid met verminderd zelfvermogen
  • Sociaal pedagogische redenen
 • De ouders hebben geen diploma secondair onderwijs
 • Er is nood aan kinderopvang om werk te behouden, te zoeken of opleiding te volgen.
 • Alleenstaanden

Bovendien worden door de gemeentelijke dienst volgende voorrangsregels gehanteerd:

 • kinderen van 0 tot 2.5 jaar
 • de gemeentelijke dienst geeft de voorkeur aan kinderen die in de gemeente wonen of een duidelijke band hebben met de gemeente (ouders werken in de gemeente, oudere broer / zus gaat hier naar school, …).