U bent hier

Ondersteunen van lokale 4de pijler-organisaties

Ontwikkelingssamenwerking is niet meer alleen een zaak van de traditionele spelers op dit gebied, zoals de overheid, de internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen… gaan zelf aan de slag en zetten eigen projecten op in het Zuiden.

1e, 2e, 3e, 4e pijler?

De vierde pijler van ontwikkelingssamenwerking omvat alle actoren, die initiatieven nemen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, die niet behoren tot de erkende bilaterale overheidssamenwerking (eerste pijler), multilaterale overheidssamenwerking (tweede pijler) of de door de overheid erkende niet-gouvernementele samenwerking (derde pijler) met het Zuiden.
De brochure 'Koksijde, wie kwam komt altijd weer' geeft, naast de vertaling van het gekende gedicht van Fernand Florizone in 25 talen, een voorstelling van de verschillende 4depijlerverenigingen lid van de adviesraad Internationale Samenwerking, Kokos en Wulloks.
De gemeente Koksijde ondersteunt oa. volgende 4depijlerprojecten:

 • Vivir en amor - Guatemala

  Vivir en Amor bundelt gezondheidsprojecten in Pojom en Yalanhuitz, twee dorpen gelegen in de noordwestelijke hooglanden van Guatemala.
  www.vivirenamor.be

 • SOS Zoutmijnkinderen - India
  logo Zoutmijnkinderen

  De vzw SOS Zoutmijnkinderen-India werd in 1998 opgericht van uit een grote bekommernis om kinderarbeid in de zoutmijnen van Tamil Nadu (Zuid-India) ongedaan te maken. Intussen gaan deze kinderen naar de ruim 400, door vzw SOS Zoutmijnkinderen-India gefinancierde, schooltjes. Maar de noden blijven echter hoog: voldoende voedsel, basiseducatie, medische zorg… Dit zijn basisrechten van het kind die er niet vanzelfsprekend zijn. Vooral bepaalde groepen kinderen zijn kwetsbaar: kinderen met een beperking, kinderen van de allerarmsten en van de meest uitgestotenen (zigeuners, slangenvangers, melaatsen).
  www.zoutmijnkinderen.be

 • Licht in het Duister - Rwanda
   

  In 1994 werd vzw Licht in het Duister-Rwanda opgericht. Haar werking omvat twee luiken:
  1. Ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen in de scholen van Hahini en Butare (middelbaar), Gatagara en Rwamagana (lager).
  2. Rechtstreekse substantiële hulp aan blinden en slechtzienden.
  vzwlichtinhetduisterrwanda.wordpress.com

 • Vleugels van hoop - Burundi, Rwanda, Uganda
   

  'Vleugels van Hoop vzw’ steunt de ontwikkeling van mensen in het gebied van 
  de grote meren in Centraal Afrika. Er wordt directe financiële steun geboden aan allerhande initiatieven in deze regio.
  www.vleugelsvanhoop.be

 • VZW Koksijde-Marowijne - Suriname

  Sinds 2008 heeft de gemeente Koksijde  een stedenband met het district Marowijne in Suriname (Zuid-Amerika).
  Een stedenband beoogt op ambtelijk vlak wederzijdse versterking te creëren in het kader van de moderne ideeën rond internationale samenwerking tussen Noord en Zuid.
  Naast deze ambtelijke samenwerking is er echter ook nood aan het helpen financieren van projecten ter plaatse. Om die reden werd de vzw Koksijde-Marowijne opgericht die zich tot doel stelt de stedenband te ondersteunen met projecten.
  www.vzw-marowijne.net

 • Cross to Romania

  De VZW Cross to Romania ondersteunt projecten in adoptiedorpen in Roemenië.
  www.facebook.com/Cross-to-Romania-1376167122656363

 • SOS Casamance - Senegal

  De VZW SOS Casamance werd opgericht door de Koksijdse Sabelle Diatta ter ondersteuning van projecten in haar geboortestreek.
  www.facebook.com/
  soscasamancevlaanderen

 • Mama na watoto - Kenia

  Mama Na Watoto is actief in Kenia. Het biedt pre- en postnatale zorgen, family planning en immunisatie van kinderen tot een leeftijd van 1 jaar. Daarnaast is de mobiele kliniek ook actief met campagnes tegen schadelijke traditionele praktijken, zoals vrouwelijke genitale verminking.
  mamanawatoto.com
  www.facebook.com/Mama-Na-Watoto-712084552194568

 • Head Up

  Together we make a difference!
  Al onze inzet, enthousiasme en liefde gaat naar een buitenlands kleinschalig project in Kenia, “ Kebene children’s home” dat straat- en weeskinderen opvangt.
  www.facebook.com/Head-Up-steunt-Kebene-1013510112049745