U bent hier

Nieuws

 • 29 april 2019

  Op 6 mei 2019 starten aanpassingswerken in de Polderstraat tussen de A. Geryllaan en de I. Bauwenslaan. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.

 • 25 april 2019

  En vraag afwezigheidstoezicht aan bij de dienst Veiligheid en Preventie. Zo wordt je woning in de gaten gehouden wanneer je tijdelijk afwezig bent (bv. op reis of een ziekenhuisopname).

  Vakantietoezicht
 • 25 april 2019

  In Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne organiseert Wintegratie maandelijks ABC-Kaffees. Iedereen die zin heeft om Nederlands te oefenen met de vrijwilligers is welkom. In Koksijde vindt het ABC-Kaffee elke woensdag plaats tussen 14.30 en 15.30 uur. Ofwel in jeugdhuis de PIT (Kursaallaan 28) ofwel in de Willem Elsschotzaal (Casinoplein 10, eerste verdieping van de bibliotheek).

 • 25 april 2019

  De Preventieraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om voorstellen te doen over onveiligheid of het voorkomen van misdrijven binnen de gemeente. Deze raad brengt adviezen uit, zowel op vraag van de gemeente als op eigen initiatief.

 • 25 april 2019

  Iedereen kent het beroemde LEGO® blokje. Wie heeft er nog nooit iets gebouwd met deze blokjes? Het iconische speelgoed laat al meer dan zestig jaar de harten van jong en oud sneller kloppen. Deze zomer staat Koksijde in het teken van het LEGO® blokje.

  LEGO® blokjes
 • 25 april 2019

  Gebruik je ook al een container om je restafval en gft aan te bieden? Ga dan na hoeveel afval je aangeboden hebt en welk saldo nog op je rekening staat via een persoonlijk online portaal. Op termijn kan je hier ook je betalingsuitnodigingen digitaal opvragen en raadplegen of je saldo aanzuiveren/verhogen.

  Rolcontainers voor huishoudelijk afval
 • 25 april 2019

  Deze commissie (ook Gecoro genoemd) geeft advies aan de gemeenteraad over ruimtelijke ordening. De nieuwe Gecoro bestaat uit vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening en acht vertegenwoordigers van verenigingen.

 • 25 april 2019

  De papieren geboorte- of huwelijksakte maakt plaats voor de digitale akte, opgeslagen in een centrale databank. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook alleen elektronisch ondertekenen. Die verandering ging officieel in op zondag 31 maart, maar wordt in de praktijk vanaf maandag 1 april toegepast.

  Huwelijksakte
 • 25 april 2019

  Jaarlijks organiseert Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) een gezinsweekend aan zee. In 2019 gaat het gezinsweekend door van vrijdag 26 tot zondag 28 april in gezinshotel Het Reigersnest in Koksijde. VVA zorgt voor begeleiders voor de kinderen met autisme en voor de broertjes en zussen, zodat ouders van wat welverdiende rust kunnen genieten een weekend lang, vaak de enige vakantie van het jaar.

 • 23 april 2019

  Op 23 april 2019 organiseerde Defensie een overleg met de gemeente Koksijde, de stad Oostende en de provincie West-Vlaanderen met aansluitend een persconferentie in het Provinciehuis Boeverbos in Brugge, in aanwezigheid van Generaal-majoor Vlieger Frederik Vansina, commandant van de Luchtcomponent, Generaal-majoor Frédéric Goetynck, commandant van de Divisie CIS & Infrastructuur, de heer Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde, de heer Bart Tommelein, burgemeester van Oostende en mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. Daar werd beslist om geen militaire activiteiten meer uit te voeren in Koksijde.

  Luchtmachtbasis Koksijde
 • 23 april 2019

  Bloed geven kan mensenlevens redden! Kom je ook langs op een van de bloedinzamelingen in Koksijde? 

  Bloed geven
 • 18 april 2019

  Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

  De periode van terinzagelegging loopt van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019.
  Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s is de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar via de website van de dienst MER, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken gemeenten

 • 17 april 2019

  Ook Lady Linn komt, naast de eerder aangekondigde artiesten Gérard Lenorman, John Miles, Regi, Milow en Bart Peeters, op donderdag 1 augustus mee op het podium van de allereerste Night of the Proms Summer Edition in Koksijde. Op het Kerkplein van Koksijde-Bad brengen het Antwerp Philharmonic Orchestra o.l.v. de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche bekende nummers uit het lichtklassieke genre en begeleiden ze popartiesten die hun klassiekers vertolken

 • 9 april 2019

  Een optie op een feestcheque tot € 175 is mogelijk. Spreekt het idee u aan om een feest voor uw straat of buurt of vanuit uw plaatselijke vereniging te organiseren? Vanuit Vlaanderen Feest! komen initiatieven in het weekend van vrijdag 28 tot zondag 30 juni, de Vlaamse feestweek van donderdag 4 tot woensdag 10 juli en uiteraard donderdag 11 juli zelf in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot € 175.

  Affiche Vlaanderen Feest! cheques voor buurtinitiatieven
 • 5 april 2019

  Lokaal Bestuur Koksijde is volop bezig het toeristische seizoen van dit jaar voor te bereiden. Het college van burgemeester en schepenen stelde deze week maar liefst 357 jongeren aan die deze zomer als jobstudent aan het gemeentebestuur aan de slag kunnen. Tal van diensten worden versterkt om het aanbod aan activiteiten uit te breiden en de veiligheid op het strand te garanderen. Het gaat om bijna 200 strandredders, 27 EHBO-helpers, 20 jongeren die de zwembaden komen versterken, 17 sportmonitoren, 18 monitoren voor de speelpleinwerking en 17 monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang.

  SoMe-jobstudent

Pagina's