U bent hier

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval


Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ goed. Dat plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid naar concrete doelstellingen, verplichtingen en mogelijkheden op het terrein en legt de focus op het lokale niveau.

Actualisatie

Het uitvoeringsplan bevat o.a. doelstellingen voor de maximale hoeveelheid restafval per cluster van gemeenten. Die clustering gebeurde op basis van de toen geldende Belfius-indeling (2007). 
Op 14 maart 2018 werd een actualisatie van deze indeling van gemeenten gepubliceerd. De impact van deze nieuwe indeling op de doelstellingen is voor een aantal gemeenten significant. In voorliggende wijziging worden daarom nieuwe doelstellingen voor de nieuwe clusters van gemeenten geformuleerd.

Daarnaast wordt in het voorliggend ontwerp: 

  • melding gemaakt van de invoering van een selectieve inzameling van alle plastic van huishoudelijke verpakkingen (harde plastics en folies), ofwel via een inzameling aan huis ofwel via de recyclageparken,
  • het absolute streefcijfer van de totale hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen in 2022 bijgestuurd, met name maximaal 16.340 ton i.p.v. 14.000 ton zwerfvuil zoals eerder opgenomen in het huidige plan.   

Hebt u opmerkingen of bezwaren?

Van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 loopt een openbaar onderzoek in het kader van de wijzigingen. Geïnteresseerden kunnen het ontwerp met de wijzigingen raadplegen bij de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling in het gemeentehuis (Zeelaan 303, 8670 Koksijde) of downloaden via de website van OVAM.
Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren of opmerkingen overgemaakt worden via plan [at] ovam.be  of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Contact en openingsuren

Dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 34 39
E-mailadres: 
milieu [at] koksijde.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 u.
Morgen open van 9.00 tot 12.00 u.
Alle openingsuren