U bent hier

Vraag nu het volgende deel van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aan

Na het Vlaams Beschermingsmechanisme, de VLAIO-premie die kon worden aangevraagd voor ondernemers met een omzetdaling in de maanden augustus en september 2020, kwam het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme deel 1 voor ondernemers met een substantieel omzetverlies én horecazaken die verplicht moesten sluiten. Vanaf 4 januari 2021, is het mogelijk om het volgende deel van het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aan te vragen. De aanvraag betreft de periode vanaf 16 november tot en met 31 december 2020.

Voorwaarden?

  • U moet als ondernemer een actieve bedrijfsvoering hebben: de onderneming moet open zijn, tenzij u verplicht moest sluiten vanwege de coronamaatregelen, of tenzij u gesloten bent wegens jaarlijks verlof.
  • De onderneming moet opgestart zijn voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor 1 oktober 2020.

Voor wie?

  • Handelszaken die verplicht gesloten zijn door de overheid binnen de periode vanaf 16 november tot en met 31 december 2020. Ook voor niet-essentiële handelszaken die verplicht moesten sluiten sinds 2 november 2020 maar terug mochten openen op 1 december 2020. Deze ondernemers kunnen de premie pro rata aanvragen.
  • Ondernemers die kunnen bewijzen dat er sprake is van een omzetdaling van minstens 60% van de omzet (exclusief btw) in dezelfde periode in 2019.

Aanvragen?

Meer info en het aanvragen van de premie kan via deze link (roze knop).

Hoeveel bedraagt de steun?

De premie kan worden aangevraagd per ondernemingsnummer en is 10% (voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep) van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in de periode van 16 november 2019 tot 31 december 2019. Het gaat om een premie van 5 % ingeval de premie wordt aangevraagd door een zelfstandige in bijberoep.

Bent u als ondernemer verplicht om te sluiten binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020? Dan kan u de premie aanvragen op basis van deze verplichte sluitingsperiode. U dient dan geen omzetdaling aan te tonen. De premie wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2019 die overeenstemt met de sluitingsperiode. 

Ondernemers die toeleverancier zijn van een verplicht gesloten sector, kunnen een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van de klanten. In deze situatie zal wel een omzetdaling van minstens 60% moeten worden aangetoond.

Er is een minimaal steunbedrag van 1000 euro over de periode van 16 november tot 31 december. Dit heeft als gevolg dat indien de premie op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode in 2019 lager ligt dan 1000 euro op maandbasis, u de minimale premie ontvangt van 1.000 euro. Opgelet, zelfstandigen in bijberoep ontvangen de helft van de steun, dus ook de helft van de minimale premie, zijnde 500 euro.

De premie wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van de kalenderdagen in de periode van 16 november tot en met 31 december 2020.

De maximale steun voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020 bedraagt:

  • 11.250 euro als uw onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ
  • 22.500 euro als uw onderneming 10 – 49 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ
  • 60.000 euro als uw onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

Ter info, naast dit tweede deel voor november en december 2020, is deze premie ook verlengd voor de maanden januari en februari 2021. Deze premies zullen apart kunnen worden aangevraagd in februari, respectievelijk maart 2021.

Vertel het verder