U bent hier

Update werken tramsporen (11/01): oplossing voor tramdoortocht Oostduinkerke-Bad

De doortocht van de Kusttram van De Lijn in Oostduinkerke-Bad hervat normaal gezien vanaf donderdag. Die doortocht was niet meer mogelijk sinds vorige week dinsdag. Dit had een grote impact op de bediening van de gebruikers van het openbaar vervoer in Koksijde- en Oostduinkerke-Bad. Dankzij bijkomende veiligheidsmaatregelen is de passage van de tram weldra terug mogelijk.

Overzicht voorbije week

De werkzaamheden van De Lijn in Oostduinkerke-Bad startten na het kerstverlof. De gemeente Koksijde was erg bezorgd over de impact van die werken op de algemene veiligheid, waarop de gemeente besliste dat de Kusttram niet langer door mocht. Vervolgens werd De Kusttram vervangen door pendelbussen op het traject De Panne-Nieuwpoort. Omdat die bussen het tramtraject niet kunnen volgen, moesten ze omrijden. Hierdoor ging veel tijd verloren op dit traject. De werfsituatie in Oostduinkerke-Bad impacteerde deze verder waardoor, onder druk van de vakbonden, uiteindelijk werd beslist om een vijftal haltes in Koksijde- en Oostduinkerke-Bad tijdelijk niet te bedienen. Lokaal Bestuur Koksijde voorzag daarom dit weekend zelf tijdelijk een alternatief door een eigen pendelbus deze haltes te laten bedienen.

Waarschijnlijk oplossing vanaf donderdag

De voorbije dagen vond er volop constructief overleg plaats, in samenspraak met het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Vandaag werd tussen de gemeente Koksijde en De Lijn overeengekomen om op korte termijn bijkomende maatregelen te treffen ter verhoging van de veiligheid. Zo komt er onder meer een lagere snelheidslimiet voor het doorgaande tramverkeer in Oostduinkerke-Bad, worden de voetgangersoversteken maximaal beveiligd en krijgt de werf bijkomende afscherming waarbij maximale voetgangerscapaciteit wordt voorzien. Naar alle verwachtingen zal dit in de loop van donderdag gerealiseerd zijn. Vanaf dan kan het doorgangsverbod worden opgeheven, en kan de Kusttram de gebruikelijke route en dienstverlening hervatten. De Lijn wil binnen afzienbare termijn ook een extra tijdelijke halte inrichten in Oostduinkerke-Bad.

In afwachting van de hernieuwde tramdoortocht wil het Lokale Bestuur Koksijde dat de pendelbussen van De Lijn ook de vijf bewuste haltes te Koksijde en Oostduinkerke-Bad bedienen.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We hielden een constructief overleg met alle partners en willen nu vooruit. Ik dank minister Lydia Peeters en haar kabinetsmedewerker Erwin Vermeulen om te hebben bemiddeld tussen ons bestuur en De Lijn zodat de situatie opgelost kan worden. Ik vind het spijtig dat de vakbonden door hun acties de mensen in de kou lieten staan. Onze grote bekommernis bij deze werken is maximale veiligheid voor de arbeiders en passanten. De voorziene duur van de werken moet gerespecteerd blijven. Verlenging is niet mogelijk. Ik hoop dat de kusttram zo snel als mogelijk terug kan rijden, eenmaal alle veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Ik reken ondertussen op De Lijn om in vervangbussen te voorzien voor onze reizigers.”

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “De veiligheid van haar reizigers, personeel en andere verkeersdeelnemers is voor de Lijn altijd van het hoogste belang. Daarom zijn we na de melding van mogelijke risico’s ook onmiddellijk in gesprek gegaan met onze aannemer en de gemeente Koksijde.  Ik ben blij dat we nu na constructief overleg een goede oplossing hebben gevonden met het oog op het garanderen van de verkeersveiligheid in de werfzone, het blijven aanbieden van de verplaatsingsmogelijkheden die onze klanten verwachten, het organiseren van haalbare diensten voor onze chauffeurs, en het kwalitatief en tijdig opleveren van de werken”.

De Lijn zal via de gebruikelijke infokanalen de reizigers verder blijven updaten over de stand van zaken, en de spoedige hername van de dienstverlening door de Kusttram op het geïmpacteerde traject.

 

 

Vertel het verder