U bent hier

Studie vereenzaming: senioren hebben recht op een gelukkige ‘oude dag’

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Veel ouderen geven eenzaamheid aan als één van de zwaarste problemen. Ze verliezen hun partner, hun sociaal netwerk krimpt fel in, ze verliezen de verbinding met hun buurt, ze slagen er niet meer in om nieuwe sociale relaties tot stand te brengen.
De werkgroep ‘vereenzaming opsporen’ van de Seniorenadviesraad wil dat niemand in Koksijde achterblijft, dat er gezorgd wordt voor elkaar en dat mensen kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De sterken gestimuleerd en de zwakkeren ondersteund, maar ook geactiveerd en gemobiliseerd.

Koksijde wil erover waken dat iedereen mee is. Een gemeente waar mensen de nodige kansen krijgen en waar iedereen actief bij betrokken wordt. Daarom heeft de werkgroep ‘vereenzaming opsporen’, op voorstel van de voorzitter SAR, een studie met voorstellen geformuleerd en ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Alle plannen en voorgestelde maatregelen zullen misschien niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden maar bestrijden van eenzaamheid doe je niet in één dag. Koksijde wil sociaal isolement en eenzaamheid aanpakken, zeker bij senioren.

 

Vertel het verder