U bent hier

Strooidiensten staan klaar voor winterprikken

Lokaal Bestuur Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en zelfs fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om dit voor alle voetpaden in de gemeente te doen. Daarom doen we hiervoor een beroep op jou.

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij

Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting staat ook in het politiereglement: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te wenden."
Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken overal uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis

Vrije weg op 300 meter van je deur

Daarnaast zet de gemeente Koksijde ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt aan de hand van een vastgesteld werkschema. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de gemeente rekening met diverse factoren zoals milieu, veiligheid en de kostprijs. Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente de weg vrij maakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning.

 

Vertel het verder