U bent hier

Strooidiensten staan klaar

Het gemeentebestuur van Koksijde zet alle mogelijke middelen in om de wegen en zelfs de fietspaden (wat niet gebruikelijk is in veel gemeenten) zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om dit voor alle voetpaden in de gemeente te doen. Hiervoor doen we een beroep op de inwoners.

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij

Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Die verplichting is ook opgenomen in het politiereglement: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te wenden."

Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken overal uitverkocht zijn. Bejaarden en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis. 

Vrije weg op 300 m van je deur

Daarnaast zet de gemeente ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt in een welbepaald werkschema. Bij het bepalen van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de gemeente rekening met verschillende factoren zoals milieu, veiligheid en kosten. Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning een weg vrij maakt.

Vertel het verder