U bent hier

Start openbare werken in het najaar

In het najaar gaan er een aantal openbare werken van start. Voor meer informatie kan u terecht op www.koksijde.be/wegenwerken, waar de informatie regelmatig aangevuld wordt met de laatste stand van zaken.

Heraanleg wandeldijk tussen Grardplein en Ster der zee

 • De wandelweg van de Zeedijk wordt vernieuwd met kleiklinkers, naar analogie van de reeds vernieuwde delen.
 • Tijdens de werken zal de wandeldijk niet toegankelijk zijn voor voetgangers. Als de aannemer overdag aan het werk zal zijn, zal de rijweg ook afgesloten zijn voor auto's en fietsers omwille van veiligheidsredenen. Voetgangers kunnen steeds wandelen op het voetpad tegen de gebouwen.
 • Start 2/10 aan kant Grardplein, klaar tegen pasen 2018 (ook afhankelijk van het weer)

Ster der Zee - J. Jordaenstraat

 • In tegenstelling tot eerdere berichten zullen hier geen ondergrondse garages worden gebouwd. De wandeldijk wordt vernieuwd en voorzien van plantvakken, in analogie met de andere fase.
 • Start: november onder voorbehoud

Heraanleg Europaplein in Oostduinkerke

 • Plein wordt vernieuwd (ook VME ondergrondse garages maken van de gelegenheid gebruik om roofing te vernieuwen) + verlengde van de zeedijk (met eerste deel van het wandelpad dat verder richting Sycod gaat)
 • start werken: 4/09.  
 • Vanaf 11/09 zal de bovengrondse parking niet meer toegankelijk en bruikbaar zijn. De (private) ondergrondse parking blijft maximaal toegankelijk, eigenaar zullen verwittigd worden wanneer dit gedurende een bepaalde (zo kort mogelijke periode) niet het geval zal zijn.
 • Grote werken zouden, indien het weer het toelaat, klaar zijn tegen begin 2018, er volgen dan nog wel kleinere afwerkingen in voorjaar 2018
 • Op moment dat de zeedijk toegankelijk is voor verkeer, zal afrijden tijdelijk gebeuren via de Barkenstraat

Heraanleg Nieuwstraat

 • Start werken: 16 augustus
 • Aanleg van dubbelrichtingsfietspad (tussen Toekomstlaan en begin van de bebouwing in Wulpen) en vernieuwing rijweg
 • Woningen Nieuwstraat en conterdijk Wulpen enkel toegankelijk via Conterijk en Langeleedstraat of Dijk
 • Woningen Hazebeekstraat tijdelijk toegankelijk via sportpark
 • Ook Hof ter Hillestraat wordt deels vernieuwd maar planning volgt later en betrokken bewoners zullen tijdig verwittigd worden

Meer informatie over deze wegenwerken

 1. Geplande wegenwerken
 2. Werken in uitvoering

Vertel het verder