U bent hier

Receptiekosten 100% aftrekbaar… voorlopig

Dergelijke kosten kunnen enerzijds gekwalificeerd worden als publicitaire kosten als het publicitair karakter kan worden aangetoond (100% aftrekbaar) of anderzijds als receptiekosten (50% aftrekbaar). In het verleden had de minister van Financiën al te kennen gegeven dat als kosten voor events met een publicitair oogmerk gemaakt zijn (bv. een opendeurdag) dit 100% aftrekbare publiciteitskosten betreffen. Het Hof van Cassatie heeft hier echter recent anders over geoordeeld en stelt dat dergelijke kosten (bv. de cateringkosten) toch kwalificeren als receptiekosten die slechts voor de helft aftrekbaar zijn.

In het kader van de COVID-19-pandemie is de eventsector echter fel getroffen geweest en om die reden staat de wetgever nu toe dat receptiekosten die worden gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 voor 100% aftrekbaar zijn.

De wetgever stelt verder duidelijk dat de kosten voor relatiegeschenken niet onder deze tijdelijke maatregel vallen.

Vertel het verder