U bent hier

Politiebesluit West-Vlaanderen: maatregelen seizoenarbeiders in strijd tegen corona

Update 14/10: maatregelen inzake seizoenarbeiders

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente van de provincie West-Vlaanderen als seizoensarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio die in het reisadvies vande FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in een gemeente van de provincie West-Vlaanderen in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de vijfde dag van quarantaine.
Meer informatie in het aangepaste politiebesluit, in werking vanaf 14 oktober 2020.

Update 25/08: maatregelen inzake seizoenarbeiders

Vandaag 25/8 paste de gouverneur zijn besluit op de seizoensarbeid aan.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Registratie van temperatuurmeting kan wettelijk niet (is dus weg gelaten);
 • ‘Rode’ seizoensarbeiders dienen verplicht getest,’ oranje’ seizoensarbeiders: daar is testen aanbevolen (dit conform met wetgeving/MB covid-19);
 • In bubbels van 10 tewerkstellen maar ook huisvesten en transporteren;
 • Tot slot de verlenging van dit besluit tot eind oktober 2020.

Verplichte registratie

  Tot slot wensen wij u er op te wijzen dat artikel 2bis van het MB van 22 augustus 2020 die aan de werkgevers die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige om een verplichte registratie te doen in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector.

  Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

  • Identificatiegegevens;
  • Verblijfplaats in België;
  • Telefoonnummer;
  • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

  Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

  De registratieplicht geldt niet voor:

  • Grensarbeiders;
  • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

  Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld.

  Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

  Update 10/08: seizoensarbeiders voor de landbouw

  • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
  • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
  • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
  • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex, …) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
  • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
  • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

  Bijkomende nuttige informatiebronnen

   

  Vertel het verder