U bent hier

Oproep kandidaten Raad voor Lokale Economie

Eén van de vele gemeentelijk adviesraden is de Raad voor Lokale Economie. Om in deze raad te zetelen zoekt het gemeentebestuur kandidaten. De Raad voor Lokale Economie wil de lokaal economische belangen van de gemeente Koksijde behartigen.

In eerste instantie heeft de Raad voor Lokale Economie een adviserende taak op vlak van lokale economie. Het opzetten en bevorderen van initiatieven en projecten met betrekking tot de lokale economie, evenwel zonder het organiseren van commerciële activiteiten en het nastreven van een goed overleg en samenwerking tussen het gemeentebestuur en ondernemers over zaken met betrekking tot lokale economie behoort eveneens tot zijn taken.

Aangezien het mandaat van de Raad voor lokale economie gelijk loopt met deze van de gemeenteraad, moeten nieuwe kandidaten aangesteld worden.

Kandidaten moeten ofwel afgevaardigde of plaatsvervanger zijn van elke private of publieke vereniging en organisatie die een actieve werking ontplooit op het vlak van lokale economie, op het grondgebied van de gemeente Koksijde. De afgevaardigden moeten lid zijn van de vereniging of organisatie die zij vertegenwoordigen. Ook niet-georganiseerde leden die een vrij en/of zelfstandig beroep uitoefenen op het grondgebied van Koksijde die akkoord gaat met de statuten van de raad voor lokale economie kunnen zich kandidaat stellen. Indien de handelaar of ondernemer niet woonachtig is in Koksijde, moet hij er zijn voornaamste commerciële bedrijvigheid uitoefenen. Dit moet blijken uit de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen.

De uiterste datum van inschrijven is 17 maart 2019. Inschrijvingen dienen schriftelijk te gebeuren bij de cel lokale economie, Zeelaan 303 – T 058 53 30 41 – economie [at] koksijde.be met het aanvraagformulier.

Contact en openingsuren

Cel lokale economie
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 30 41
E-mailadres: 
economie [at] koksijde.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren

Bij voorkeur telkens op afspraak.

Vertel het verder