U bent hier

Opmaak GRUP Oostduinkerke-Dorp gestart

De aanleiding

De gemeente heeft een masterplan opgemaakt voor Oostduinkerke-dorp, meer bepaald de zone tussen de Toekomstlaan,  Dorpsstraat en het sportpark. Met enkele externe ontwerpers is een mogelijke toekomstige ontwikkeling uitgetekend, rekening houdend met de vragen van verschillende actoren.
Een verruiming van openbaar domein van de Dorpsstraat is daar een heel belangrijk aspect (de dorpspromenade) alsook het verbinden van het sportpark met het dorp. In functie hiervan wordt de mogelijke bebouwing meer geconcentreerd en compacter voorzien dan in huidig BPA Sportcentrum en wordt rekening houdend met de schaarste aan grond en het beperken van de bebouwde oppervlakte de bouwhoogte wat opgetrokken. De ideeën worden nu vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP,  kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.
Het College van burgemeester en schepenen West-Vlaanderen heeft in zitting van 08 januari 2018 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostduinkerke-Dorp goedgekeurd.

De startfase – participatieperiode

Tijdens de startfase, dat plaatsvond van  8 februari 2018 tot en met 8 april 2018, kon het publiek de startnota en masterplan inzien en zelf ruim participeren. Er konden immers opmerkingen of suggesties gemaakt worden en vragen geformuleerd.
Tijdens die participatieperiode werd de startnota en het masterplan ook toegelicht op een startavond die plaatsvond op 8 februari 2018. Er volgde nadien ook nog een bijkomend infomoment op 7 maart 2018.
Het verslag van dit participatietraject alsook de presentatie uit deze startfase kan u hier onder terugvinden.
Alle reacties zijn intussen verwerkt in de scopingsnota, dat goedgekeurd werd door het College van burgemeester en schepenen in zitting van 22 10 2018

De verdere procedure

Momenteel werkt het studiebureau aan het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. In de loop van 2019 zal hiervoor een openbaar onderzoek gevoerd worden.
In de procesnota kan u de procedure opvolgen.

De documenten

Startfase

Bijkomende documenten scopingsfase

Meer info?

Dienst stedenbouw
058 53 34 38
stedenbouw [at] koksijde.be