U bent hier

Openbaar onderzoek zwemwateren, zwemseizoen 2020

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt.
Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn is ook van toepassing op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.
Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.
In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 19 december 2019 tot en met 18 januari 2020 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

• per e-mail naar:

info [at] vmm.be met vermelding van het onderwerp “inspraak zwemwater”

• per brief naar:

Inspraak zwemwater
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren met kaart bewaakte badzones en meetplaatsen Koksijde en de volledige kust.

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kunt u eveneens vinden op www.kwaliteitzwemwater.be.