U bent hier

Openbaar onderzoek voor het terrein/perceel gelegen te Witte Burg 40, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2020126825

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het graven van een tijdelijke infiltratiesleuf op een terrein/perceel gelegen Witte Burg 40, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van het openbaar onderzoek van 01 november 2020 tot en met 30 november 2020 op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen/opmerkingen formuleren omtrent de geplande werken gedurende de periode van het openbaar onderzoek (referentienr. OMV_2020126825).

Affiche openbaar onderzoek (link naar affiche)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket