U bent hier

Openbaar onderzoek voor het terrein/perceel gelegen te Koninklijke Baan 230, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2021138456

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat GARAGE NAUTILUS een aanvraag heeft ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De aanvraag betreft de exploitatie van een tankstation met herstellingswerkplaats gelegen Koninklijke Baan 230, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage, na afspraak, bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van het openbaar onderzoek (vanaf 14 oktober 2021 tot en met 12 november 2021) op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of kan eveneens tijdens deze periode in beperkte mate worden geraadpleegd via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

U kan mogelijke bezwaren en opmerkingen omtrent deze aanvraag schriftelijk indienen vóór het einde van het openbaar onderzoek bij het College van Burgemeester en Schepenen, bij voorkeur via het publiek loket van het omgevingsloket of via volgend emailadres: milieu [at] koksijde.be (referentienr. OMV_2021138456)

Affiche openbaar onderzoek (link naar affiche bekendmaking beslissing)