U bent hier

Openbaar onderzoek Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2019130094

BROUWERIJ L. HUYGHE en  HUYGHE-BROUWERIJ van MELLE hebben een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een ambachtelijke (micro)bierbrouwerij met bijhorende maalderij, gelagzaal en polyvalente zaal.

De aanvraag heeft als adres Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde, kadastraal bekend: Afdeling KOKSIJDE 3 AFD, sectie C, 0266 H.

De aanvraag ligt van 15 november 2019 tot en met 14 december 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

• bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, referentienr. OMV_2019130094)

• per email via milieu [at] koksijde.be

• analoog per brief op het volgende adres: Dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde (referentienr. OMV_2019130094)

Affiche openbaar onderzoek

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket