U bent hier

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021–2027

Van 14 januari tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). 

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021–2027 lees je vanaf 14 januari op de website van het Departement Landbouw en Visserij of bekijk ze op het gemeentehuis. 

Geef je opmerkingen ten laatste op 14 maart door aan:

  • het gemeentebestuur Koksijde (schriftelijk op het adres van gemeentebestuur Koksijde, dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, 2e verdieping of via e-mail naar mileu [at] koksijde.be
  • of aan de initiatiefnemers: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel of via e-mail: departement [at] lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je het gratis nummer 1700.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie voor de periode 2021–2027.  De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139.

De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen.
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie.
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 wordt goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Vertel het verder