U bent hier

Openbaar onderzoek: een gedeelde visie op mobiliteit in onze regio

Toenemend vrachtverkeer op onze wegen en door onze kernen, veel gevarieerder fietsverkeer, onveilige en niet aangepaste wegen, milieu-impact, … mobiliteitsproblemen los je niet op in je eentje. Ze zijn zo complex dat ze de grenzen van steden en gemeenten overstijgen.

Daarom zijn er de vervoerregio’s. Sinds 2019 werken we in de vervoerregio Oostende met alle betrokken gemeenten en mobiliteitspartners aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de 15 gemeenten in de regio. Het gaat ook breder dan mobiliteit alleen, ook klimaat, ruimte, communicatie, … zijn minstens even belangrijk.

Het regionaal mobiliteitsplan wordt het kader waarin voor elk mobiliteitsuitdaging staat hoe we dit willen oplossen en welke concrete acties nodig zijn.

Naar een integrale mobiliteitstransitie

De vervoerregio formuleerde heldere ambities voor de regio, aansluitend bij de Vlaamse doelstellingen. Ze vatten samen wat de regio, nu en in de toekomst, belangrijk vindt vanuit mobiliteit. En wat we in de regio op vlak van mobiliteit willen realiseren.

De ambities zijn vertaald in 10 thema’s die samen de bouwstenen vormen. Verkeersveiligheid staat daarbij met stip op één. Daarnaast vormen de fiets, het openbaar vervoer en toegankelijkheid, auto, vrachtverkeer en logistiek aparte thema’s. Tenslotte besteden we in onze visie ook aandacht aan het ruimtelijk beleid. Daarover doen we geen beleidsuitspraken, maar we geven wel richting aan zodat het ruimtelijk beleid de gewenste mobiliteit ondersteunt.

Deze thema’s krijgen verder vorm in een actieplan waarin de partners afspreken welke inspanningen ze de komende jaren zullen doen om de ambities van de regio waar te maken.

Samenwerken als sleutel tot succes

Om dit regionaal mobiliteitsplan op te maken, te evalueren en verder op te volgen staat de vervoerregioraad aan het stuur. Binnen dat forum raadpleegt De Lijn op regelmatige basis de gemeenten, specialisten, belangenorganisaties, … Ook de burger werd eerder bevraagd en kan zich steeds informeren via de website van de vervoerregio Oostende. 

Niet alleen voor de opmaak van dit plan, maar om uiteindelijk het verschil te kunnen maken op mobiliteitsvlak is samenwerking nodig. Tussen de gemeenten, met andere overheden, met verschillende betrokken partners, maar ook met u als gebruiker van onze ruimte en infrastructuur. Elke burger is nodig om deze visie waar te maken.

Het plan inkijken?

Het resultaat van alle studiewerk en samenwerkingen wordt aan u voorgelegd in een openbaar onderzoek. Dit wordt georganiseerd tot en met 2 november 2023. Op www.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-oostende en op www.vervoerregioOostende.be vind je alle documenten.

Het plan kan je ook inkijken op het gemeentehuis (Zeelaan 303, 8670 Koksijde in de dienst Technisch Bureau - enkel na afspraak)

Opmerkingen bezorg je uiterlijk tegen 2 november

  • Via mail aan de vervoerregio Oostende op het mailadres vervoerregio.oostende [at] vlaanderen.be
  • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.

 

Contact en openingsuren

Technisch Bureau
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 34 35
E-mailadres: 
technischbureau [at] koksijde.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 u.
Morgen open van 9.00 tot 12.00 u.
Alle openingsuren

Vertel het verder