U bent hier

Ook Koksijde neemt energiemaatregelen

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste vandaag om zich aan te sluiten bij de voorgestelde maatregelen van de Vlaamse en federale overheid inzake energie. Dit houdt in dat de openbare verlichting in Koksijde elke dag (behalve op vrijdag en zaterdag) gedoofd zal worden tussen 23 en 5 uur, behalve op de hoofdassen. Wanneer deze maatregel ingaat, wordt later gecommuniceerd. De datum zal na technisch overleg met Fluvius duidelijk worden. Verder wordt de verwarming in openbare gebouwen op 19°C gezet. Daarnaast worden heel wat andere zaken ondernomen.

Aanwerving klimaatregisseur

Die klimaatregisseur neemt de regie van het Klimaatplan 2030 in handen, faciliteert waar nodig en inspireert iedereen om actief mee te werken en te denken aan acties met positieve impact op ons klimaat. Energie is een zeer belangrijk onderdeel in dit pakket. Met een klimaatregisseur als katalysator willen we versneld en meer acties uitvoeren en maatregelen nemen zonder het overzicht te verliezen. Het voeren van een klimaatbeleid zal de komende jaren alleen maar aan belang winnen.

Versnelde verledding openbare verlichting

De openbare verlichting is één van onze belangrijkste verbruiksposten. We bouwen daarom alle openbare verlichting in Koksijde om naar ledverlichting en schakelen daarbij een versnelling hoger om deze verledding al tegen 2025 te realiseren. In totaal gaat het om 6.461 verlichtingstoestellen die daardoor niet alleen een pak zuiniger worden, maar ook kunnen worden gedimd. Alle openbare verlichting die gedimd kan worden, wordt al jaren gedimd tot 50% tussen 23 en 6 uur. Op vandaag gaat dit over meer dan 30% van alle lichtpunten op ons grondgebied. Waarbij de veiligheid van de burger gewaarborgd blijft. 


Verdere uitrol PV-panelen

Op vandaag produceren we zelf al hernieuwbare energie op o.a. feestzaal Witte Burg, de Gemeentelijke Basisschool Koksijde, de tennishal, … We verhogen het aantal zonnepanelen de komende jaren en voorzien ze ook op andere gebouwen.


Vernieuwen patrimonium

We blijven investeren in ons patrimonium. Op de rol staan o.a. de verbouwing van het NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum en ook de bouw van een nieuw lokaal voor de scouts. Beiden zullen na de verbouwing een pak beter scoren op vlak van energie.
Vaste prik ook in onze gebouwen: steeds verdergaande verledding. Zoals recent nog in de Sporthal Oostduinkerke (augustus, investering van ong. 80.000 euro).

Verledding verlichting gebouwen

Verder verledden van vaste verlichting in gebouwen. (De voorbije maand kwam daarbij nog net Sporthal Oostduinkerke aan bod met een investering van ong. 80.000 euro)

Vermindering hoeveelheid restafval = verminderen aantal ophaaldagen

De hoeveelheid restafval daalde de voorbije jaren met bijna 30%. Dat is sowieso al goed voor ons milieu en het klimaat. Elke kilogram restafval die niet moet getransporteerd en verbrand worden, is zuivere winst. We verwachten om die evolutie nog verder te kunnen zetten. Parallel kunnen we ook het aantal inzamelingen aan huis verminderen. Dat is vooral in de toeristische zone het geval. Zo gaan er volgend jaar opnieuw een zestiental ophaaldagen aan huis uit.


Fiets is koning in Koksijde

We zetten volop in op de fiets. Denk daarbij aan onze fietsstraten, deelfietsen, applausacties,... Ook binnen de eigen werking (met elektrische dienstfietsen, vergoeding voor fietsende werknemers, nieuwe fietsleasemogelijkheden, …). Het fietsstratennetwerk werd op 17 september 2022 trouwens officieel gelanceerd.


Uitbreiding energiewerkgroep

Onze interne energiewerkgroep bestond al langer en wordt organisatiebreed uitgerold. We gaan in overleg met meer collega’s. Op zoek naar extra mogelijkheden om energie te sparen. Door ons gedrag aan te passen of relatief kleine ingrepen toe te passen.

Enkele voorbeelden: 

  • temperatuur bijstellen in het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker (aangepast op 02/09);
    • 25m-bad: van 28,5 naar 28°
    • kinderbad: van 32 naar 30°
    • versnellingsbad: van 29 naar 28°
    • whirlpools: van 37 naar 33°
  • gebruik van timers op elektro 

Behouden wat goed is

Met EnergieK2020 werd in het verleden al een goeie aanzet gegeven om ons energieverbruik te verminderen. Met quickwins tot vrij forse investeringen. Zo wordt bv. onze klemtoonverlichting al langer gedoofd volgens vastgelegde tijdsregimes, verminderde het aantal lichtpunten in de ondergrondse garage aan de Kursaallaan, breidden we de zonnewering aan het gemeentehuis uit, zetten we al jaren de verwarmingen uit op 1 mei tot 1 oktober,... Veel van die maatregelen werken op vandaag nog gewoon door of behouden we.

Voor iedereen

We blijven de groepsaankopen van de Provincie West-Vlaanderen ondersteunen (momenteel pv-panelen met thuisbatterij), organiseren mee infosessies en workshops rond energie en klimaat (vanuit het Duinenhuis, in de Bibliotheek Koksijde, online aanbod energiefitsessies i.s.m. Energiehuis Westhoek, …) en hebben recent een klimaatatelier opgericht voor inwoners die mee willen denken en doen. Wie vragen heeft over wonen en energie, kan dan weer terecht bij de dienst Wonen. Het team geeft je antwoord, begeleidt je verder of verwijst je door naar een gespecialiseerde dienst.

 

Vertel het verder