U bent hier

Omgevingsmelding voor het terrein/perceel gelegen te Koninklijke Baan 344, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2021130028

De omgevingsmelding ingediend door FMCI BVBA voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken wordt geacht te zijn geakteerd na het verstrijken van de termijn van 20 dagen. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Koninklijke Baan 344, 8670 Koksijde.

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: dienst Stedenbouw en dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode (referentienr. OMV_2021130028)

Affiche bekendmaking beslissing (link naar affiche bekendmaking beslissing)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket