U bent hier

Nieuw bestuur gemeente Koksijde 2019-2024 voorgesteld

De nieuwe legislatuur 2019-2024 ging op dinsdag 8 januari van start met de installatie van de verschillende bestuursorganen: gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, schepencollege en bijzonder comité sociale dienst.

Hieronder stellen we je de vernieuwde gemeenteraad, het vernieuwde college van burgemeester en schepenen en de leden van het bijzonder comité sociale dienst voor.

De Lijst Burgemeester (13 zetels), en sp.a  (1 zetel) vormen samen de bestuurscoalitie. Deze fracties (of de meerderheid) tellen samen 14 op 27 zetels. De minderheid telt 13 raadsleden: N-VA (8) en Koksijde Vooruit (5).

Charlotte Castelein (LB) werd voorzitter van de gemeenteraad en volgt Luc Deltombe op.

Onmiddellijk na de installatie van de gemeenteraad/OCMW-raad ging de raad over tot het aanduiden van de voorzitter en de acht leden van het bijzonder comité voor de sociale Dienst van het OCMW.

Het schepencollege en zijn bevoegdheden

Marc Vanden Bussche

burgemeester

Algemeen beleid en strategie; politie en veiligheid; financiën, openbare werken en water, intergemeentelijke samenwerking, Kustoverleg, AGB

Stéphanie Anseeuw

1ste schepen

Burgerlijke stand, cultuur, musea, erfgoed, monumentenzorg, archief, kinderopvang

Guido Decorte

2de schepen

Personeel en organisatieontwikkeling, milieu en duurzame ontwikkeling, energie- en afvalbeleid, ruimtelijke planning, reconversie militair domein en wonen, erediensten, landbouw en platteland, mobiliteit en openbaar vervoer, Westhoekoverleg

Lander Van Hove

3de schepen

Onderwijs, jeugd, communicatie, ICT, reddingsdiensten, beheer infrastructuur, gelijke kansen (incl. andersvaliden)

Dorine Geersens

4de schepen

Toerisme en feestelijkheden, ondernemen en werkgelegenheid, horecabeleid, openbaar groen en begraafplaatsen, internationale en ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn

Dirk Dawyndt

5de schepen

Sport, omgevingsvergunningen (stedenbouw), landschapszorg, juridische zaken

Ivan Vancayseele

voorzitter BCSD – 6de schepen

OCMW, sociale zaken en welzijn, seniorenbeleid, integratiebeleid, armoedebestrijding, gezondheidszorg en vereenzaming

De 27 nieuwe gemeenteraadsleden

Lijst Burgemeester

 • Marc Vanden Bussche
 • Stéphanie Anseeuw
 • Guido Decorte
 • Lander Van Hove
 • Dorine Geersens
 • Dirk Dawyndt
 • Greta Delie-Suber
 • Charlotte Castelein
 • Julie Paelinck
 • Bieke Dalle
 • Henk Ghyselen
 • Luc Deltombe
 • Frédéric Devos

sp.a

 • Ivan Vancayseele

N-VA

 • Sander Loones
 • Rita Gantois
 • Patricia Vandenbroucke
 • Greet Verhaeghe
 • Peter Hillewaere
 • Sam De Rechter
 • Dirk Decorte
 • Adelheid Hancke

Koksijde Vooruit

 • Elwin Van Herck
 • Suze Colson-Bogaerts
 • Bart Pieters
 • Alain De Coster
 • Dominique Gillet-Wolter Hofmans

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor individuele dossiers inzake toekenning van tegemoetkomingen zoals leefloon. Het comité beslist over individuele hulpvragen.
In Koksijde bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit acht leden, exclusief de voorzitter.
De voorzitter is Ivan Vancayseele (sp.a).

De leden

 • Pascale Baeselen (N-VA)
 • Greta Cambier (sp.a)
 • Hylke Castelain (LB)
 • André Cavyn (N-VA)
 • Rosaline Mouton (sp.a)
 • Bart Pieters (Koksijde Vooruit)
 • Ron Verhaeghe (LB)
 • Nicole Willaert (Koksijde Vooruit)

Vertel het verder