U bent hier

Na het crisis-overbruggingsrecht nu ook het relance-overbruggingsrecht

Crisis-overbruggingsrecht

De regering nam recent enkele bijkomende coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen. Zo werd het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor de maanden juli en augustus. Deze steunmaatregel kan nog aangevraagd worden indien u volledig of gedeeltelijk onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt. Is dat niet het geval, maar bent u nog steeds zeven opeenvolgende dagen per maand gesloten, dan kunt u de steunmaatregel alsnog aanvragen. De voorwaarde hierbij is dat u aan de hand van objectieve elementen een duidelijk verband met de coronacrisis kunt aantonen. Indien nodig kan de regering deze maatregel verlengen tot eind december, maar daarover is nog niks beslist.

Relance-overbruggingsrecht

Om zelfstandigen te helpen bij hun heropstart na sluiting door corona, werd ook het relance-overbruggingsrecht in het leven geroepen. De relance-uitkering is gericht op zelfstandigen waarvan hun zaak op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of hun activiteiten nog verboden waren, én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 10 procent gedaald is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. U kunt de relance-uitkering combineren met de hervatte oefening van uw zelfstandige activiteit.

Door wie kan de relance-uitkering worden aangevraagd?

De relance-uitkering kan aangevraagd worden door:

  • zelfstandigen in hoofdberoep;
  • primo-starters;
  • meewerkende echtgenoten die aangesloten zijn in het maxistatuut;
  • en zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage van 745,51 euro/kwartaal in hoofdberoep verschuldigd zijn.

Let op: het relance-overbruggingsrecht kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door uw ziekenfonds zoals moederschapsuitkeringen, adoptie- en pleegzorguitkeringen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Hoeveel bedraagt de relance-uitkering?

De relance-uitkering is even hoog als de uitkering voor het crisis-overbruggingsrecht en bedraagt 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro per maand met gezinslast.

Hoe kan ik de relance-uitkering aanvragen?

De relance-uitkering kan momenteel nog niet worden aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds. Onze specialisten zullen u echter informeren van zodra dit mogelijk is.

Uitbreiding betalingsuitstel

Het betalingsuitstel van de sociale bijdragen werd uitgebreid van het eerste en tweede kwartaal van 2020 naar het derde en vierde kwartaal van 2020. De sociale bijdrage voor het derde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 september 2020 moeten worden betaald vóór 30 september 2021. De bijdrage voor het vierde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen verschuldigd op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.

Let op: het niet betalen van de sociale bijdragen met betrekking op 2020 heeft tot gevolg dat de premies VAPZ van dit jaar niet fiscaal aftrekbaar zullen zijn.

Vertel het verder