U bent hier

Mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Werkloosheidsuitkering of loon?

Wanneer een werknemer na terugkeer in quarantaine wordt geplaatst en bijgevolg het werk niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld omdat telewerk niet mogelijk is of omdat de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden, dan wordt de overeenkomst geschorst wegens overmacht. De werknemer moet u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en moet een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen wanneer u daarnaar vraagt. Werknemers kunnen zo’n getuigschrift opvragen bij de huisarts. Tijdens de afwezigheid kan uw werknemer aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht door corona, ten laste van de RVA.

Let op: de tijdelijke werkloosheid geldt enkel voor de termijn vermeld op het quarantainegetuigschrift. Wanneer er geen einddatum wordt voorzien, dan kan de RVA slechts voor een periode van maximum 14 dagen een werkloosheidsuitkering betalen.


Kan uw werknemer van thuis uit werken? Dan is er geen sprake van overmacht en moet u het gebruikelijke loon blijven doorbetalen.

Wat als uw werknemer ziek wordt?

Wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van quarantaine, dan heeft hij geen recht meer op de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht. Die geldt namelijk alleen voor werknemers die arbeidsgeschikt zijn. In dit geval moet het ziekenfonds de betaling van de ziektedagen volledig ten laste nemen. De werknemer moet het ziekenfonds dus zo snel mogelijk informeren. Wij raden u dan ook aan om elke werknemer hiervan op de hoogte te brengen.

Moet uw werknemer niet in quarantaine maar blijkt hij toch besmet te zijn met het coronavirus met ziekte als gevolg, dan moet u als werkgever wél een gewaarborgd loon betalen. De werknemer moet in dit geval altijd een medisch attest van de huisarts kunnen voorleggen. Pas na de periode van gewaarborgd loon, kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering ten laste van het ziekenfonds.

Vertel het verder