U bent hier

Lokale Preventieraad zoekt leden

De Preventieraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om voorstellen te doen over onveiligheid of het voorkomen van misdrijven binnen de gemeente. Deze raad brengt adviezen uit, zowel op vraag van de gemeente als op eigen initiatief.

De Preventieraad formuleert adviezen en voorstellen over:
• de analyse van criminaliteitsfenomenen
• de omschrijving van de prioritaire problematieken en de wijze waarop die moeten worden aangepakt
• de lopende of nog uit te bouwen sociale of politionele preventieprojecten op lokaal niveau
• de evaluatie van de preventieprojecten op lokaal niveau
• de informatieverstrekking aan en sensibilisering van het publiek

De Preventieraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale actoren die werken rond veiligheid en preventie en vergadert minstens één keer per jaar.

Interesse om lid te worden?

Neem dan contact op met de dienst Veiligheid en Preventie: 058 53 38 96 of stefanie.weerbrouck [at] koksijde.be.

Vertel het verder