U bent hier

Leopold II-laan en Van Buggenhoutlaan zijn voortaan gemeentewegen

Enkele jaren geleden stelde het gemeentebestuur Koksijde de vraag aan de Vlaamse Overheid om het beheer van de Leopold II-laan en de Van Buggenhoutlaan als gewestweg over te dragen naar de gemeente. Beide wegen hadden immers geen bovenlokale functie meer.

Sinds 14 september 2019 zijn alle administratieve procedures achter de rug en vallen beide lanen officieel onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur.

De gemeente krijgt hierbij een beperkte vergoeding om beide wegen in goeie staat te brengen, maar omdat het wegbeeld niet strookt met het gebruik, heeft het gemeentebestuur besloten beide straten gefaseerd her in te richten. De nadruk zal hierbij gelegd worden om comfortabele voetpaden, veilige fietspaden en groenvoorzieningen. Waar nodig zal ook de riolering vernieuwd worden.

Deze legislatuur zal hier dan ook werk van gemaakt worden. Volgende budgetten zullen voorzien worden in de meerjarenplanning:

  • Fase 1: heraanleg Leopold II-laan tussen de Rozenlaan en Guldenzandstraat (incl. heraanleg Kerkplein)
  • Heraanleg Van Buggenhoutlaan

Voor beide projecten zijn reeds ontwerpers aangesteld en volop bezig met de opmaak van de plannen.

Naast het feit dat de gemeente Koksijde nu zelf volop het initiatief kan nemen om deze wegen her in te richten en volledig verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, brengt deze overdracht ook enkele administratieve vereenvoudigingen met zich mee. (bijv. geen adviezen meer voor omgevingsvergunningen, …).

Meer info?

  • Burgemeester Marc Vanden Bussche, burgemeester [at] koksijde.be – 058 53 30 30
  • Siska Stockelynck, afdelingshoofd Technische diensten, siska.stockelynck [at] koksijde.be – T. 058 53 34 38

 

Vertel het verder