U bent hier

Laat je vaccineren tegen het coronavirus

 

Wat is een vaccin en hoe werkt het?

Een vaccin is de manier om je te beschermen tegen het coronavirus. Een vaccin tegen een virale aandoening bestaat altijd uit een onderdeeltje van hetzelfde virus. Wanneer we mensen vaccineren, brengen we het onderdeeltje van het virus in het menselijk lichaam in. Meestal via een inspuiting (denk maar aan de spuitjes die je als kind krijgt tegen bv. hepatitis B). Zo maakt je lichaam antistoffen aan tegen het virus waarvan het deeltje is ingespoten.

Vaccins trainen het afweersysteem en doen je lichaam geloven dat je het virus draagt. Daardoor maak je o.a. antistoffen aan. Op die manier wordt je lichaam en je immuunsysteem klaargestoomd voor wanneer het virus je echt aanvalt.Het voordeel van inenting is dat je niet eerst de ziekte krijgt en zo ook geen risico loopt op ernstige complicaties. Alle COVID-19-vaccins werken via hetzelfde principe, maar er zijn wel verschillen in hoe ze zijn samengesteld. 


Wanneer krijg ik mijn vaccin?

De Belgische bevolking wordt in verschillende fases gevaccineerd. Wie juist wanneer aan de beurt is, hangt af van leeftijd, eventuele risicogroep of beroep. De laatste updates vind je via laatjevaccineren.be of de federale overheid. Doel is om tegen eind september klaar te zijn met de hele vaccinatiecampagne. Dat betekent dat er dan 70 procent van de bevolking ingeënt is.

Uitnodiging vaccinatie via brief of e-box

Vanaf 22 februari zullen huisdokters, thuisverplegers en tandartsen gevaccineerd worden. 65-plussers en risicopatiënten zullen, volgens het faseplan van de Belgische overheid, gevaccineerd kunnen worden vanaf maart 2021.
Je zal tijdig uitgenodigd worden in het vaccinatiecentrum via brief, e-box en/of SMS.  Wil je dus snel op de hoogte zijn en meer zekerheid inbouwen (een brief kan al eens verloren gaan), dan kan je best vandaag nog jouw e-box activeren.

Wat is een e-box?

De e-box is een digitale brievenbus waarin je gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van verschillende overheidsdiensten kan ontvangen.

Hoe activeer ik mijn e-box?

Dit kan via de link https://myebox.be. Je kan kiezen uit verschillende aanmeldingsmogelijkheden.


Je uitnodiging voor coronavaccinatie

Als je aan de beurt bent voor de prik tegen corona, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging via de post: die brief wordt gestuurd door de Vlaamse overheid (agentscha Zorg en gezondheid). Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een sms en een e-mail. De uitnodiging ontvang je ongeveer twee weken op voorhand.

Alleen een afspraak maken met uitnodiging

Als je een brief ontvangt, kan je een afspraak maken voor coronavaccinatie. Je kan de voorgestelde datum bevestigen, wijzigen of de uitnodiging weigeren. De brief zegt ook in welk vaccinatiecentrum je moet zijn. 

Zonder uitnodiging kan je geen afspraak maken.

Hou je uitnodiging goed bij

Op de dag van je vaccinatie moet je je uitnodiging en je identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum. Neem de brief mee, of toon de sms of e-mail met je persoonlijke code aan de onthaalbediende in het vaccinatiecentrum. Want dat is meteen je e-ticket.

Ook naar de afspraak voor je tweede vaccinatie breng je de uitnodiging mee.

Uitnodiging kwijt?

Je vindt een elektronisch exemplaar van je persoonlijke uitnodigingsbrief in je Burgerprofiel of e-Box (zie hoger). Log in via je Burgerprofiel. 

Je kan ook bellen naar 1700. Zij kunnen je uitnodiging opnieuw mailen.

Let op bij uitnodiging via e-mail of sms

Heb je een uitnodiging voor coronavaccinatie gekregen per e-mail of sms? En vertrouw je de afzender niet? Dan kan het om een vals bericht of phishing gaan. Let er steeds op dat

 • de e-mail afkomstig is van cov19-vaccin [at] doclr.be. De sms wordt verstuurd vanuit het nummer 8811.
 • op de e-mail de contactgegevens van het vaccinatiecentrum staan vermeld die bij je officiële woonplaats horen.
 • er nooit om betaling gevraagd wordt: de vaccinatie en het vaccin zijn gratis.
 • je geen persoonlijke gegevens zoals paswoorden, pincodes of rekeningnummers geeft.

Twijfel je nog over de e-mail die je ontving?

 • Meld je aan in Mijn Burgerprofiel om te bekijken of je uitnodiging ook zichtbaar is in je e-Box.
 • Wacht eventueel enkele dagen af tot je de brief ook op papier in je brievenbus ontvangt.

Koksijde belde inwoners op

Lokaal Bestuur Koksijde belde alle 80-plussers op om hen te informeren over het vaccin. Zo brengen we ook in kaart wie zich al dan niet wil vaccineren en of er mobiliteitsproblemen zijn. Ondertussen belt Koksijde ook alle inwoners ouder dan 75 jaar op.
Koksijde activeert ook een telefoonlijn waar je terechtkan met je vragen: 0800 85 670.


Locatie vaccinatiecentrum

Inwoners uit Koksijde worden gevaccineerd in Furnevent (Nijverheidsstraat 8, Veurne).

Waarom deze locatie?

 • Furnevent voldoet aan heel wat voorwaarden. Het is bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. De lokale besturen voorzien pendelbussen tussen 'halte Bakkerijmuseum' en Furnevent
 • Veurne ligt centraal in onze eerstelijnszone (Westkust-Polder). Het is bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. Het gebouw is ook voldoende groot en voor lange tijd beschikbaar.
 • Nabijheid ziekenhuis is ook heel belangrijk.

Thuisvaccinatie

Mensen worden slechts uitzonderlijk thuis gevaccineerd. Massaal thuis vaccineren gaat niet omdat het vaccin niet zomaar mag worden vervoerd. Bovendien moeten ook voldoende artsen beschikbaar zijn om bij mensen langs te gaan.

Wie wordt dan wel thuis gevaccineerd

 • Er wordt een lijst opgesteld van de patiënten die thuisvaccinatie moeten hebben
 • Dit gebeurt via de eigen zorgactor
 • Basis: als je je niet kan verplaatsen wegens medische redenen (hoge leeftijd, bedlegerig, rolstoelgebonden, personen die dement zijn, psychiatrische patiënten)

Meer info: www.laatjevaccineren.be/covid-19 en www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie

Vaccinatiecentrum Furnevent klaar voor de strijd

Goed nieuws voor de inwoners van Alveringem, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Koksijde. Evenementenhal Furnevent is sinds eind januari omgebouwd tot een vaccinatiecentrum. De verschillende lijnen staan klaar om zo’n 66.000 inwoners te ontvangen.
De vier vaccinatielijnen in de grote hal van Furnevent zijn geïnstalleerd. Naast de prikpunten zijn ook het onthaal, de wachtruimtes en het openbaar domein rond de evenementenhal aangepakt. Stephan Wydooghe (Sectorhoofd patrimonium Koksijde) en Ann Mouton (adjunct-algemeendirecteur De Panne) nemen de algemene coördinatie van het vaccinatiecentrum op zich. Ze worden hierin bijgestaan door vier verschillende werkgroepen (personeel, communicatie, logistiek en populatiemanagement). Daarin werken medewerkers van de vijf gemeenten.

Bereikbaarheid

Het is nog even wachten op de start van de vaccinatiecampagne. Je krijgt een uitnodiging met jouw vaccinatiedatum (verstuurd vanuit de Vlaamse overheid). Het heeft geen zin om vroeger naar Furnevent te komen. Wacht de uitnodiging af.
Maar eens het licht op groen staat, krijg je alleen via de Nijverheidsstraat toegang tot Furnevent. Via de Albert I-laan kan je de zaal niet bereiken. Heb je een GPS? Kies dan voor Nijverheidsstraat 8 in Veurne. Er zal ook signalisatie staan.

Voor mensen die niet zelf in Furnevent raken om zich te laten vaccineren, voorzien de lokale besturen een oplossing. Iedereen zal tot in het vaccinatiecentrum worden gebracht als dit nodig is. Er worden rolstoelen voorzien zodat minder mobiele bewoners samen met een mantelzorger ook het vaccinatietraject afleggen. Je mag een mantelzorger meenemen naar Furnevent om je te begeleiden tijdens het volledige vaccinatieproces.

Vrijwilliger?

Strijd mee tegen COVID-19!

Wil je vrijwilliger in vaccinatiecentrum Furnevent worden? Dit is belangrijk om weten:

 • Er wordt een intakegesprek georganiseerd
 • Je engageert je voor minimum 8 weken
 • Je werkt er minstens 12 uur per week
 • Vaccinatie is vereist voor je er aan de slag kan
 • Vergoeding: 34 EUR/dag en 17 EUR/halve dag

Alle info op de website van 'Help de helpers'.

1001 redenen om je te laten vaccineren

Wij maakten een selectie: doe het nu

Een vaccin beschermt je als individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is de hele samenleving beschermd. Als je je laat inenten, bouw je dus mee aan de groepsimmuniteit om zo controle te krijgen en dit virus uit de samenleving te krijgen. Die logica geldt niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere infectieziekten.

Vaccineren zorgt dat je minder kans hebt om naar de huisarts te moeten gaan of dat je in het ziekenhuis belandt. Het zorgsysteem staat al bijna een kalenderjaar zwaar onder druk. Laat je vaccineren en help de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

Vaccinatie houdt je gezond

Deze inenting is net zo belangrijk voor je gezondheid als een evenwichtige voeding, drinkbaar water, voldoende beweging en kankerscreenings. Het is een van de eenvoudigste, snelste en veiligste voorzorgsmaatregelen. Waarom ziek zijn of levenslang de gevolgen dragen als je dat zelf kan voorkomen?

Red jouw leven…

Vaccinatie kan het verschil betekenen tussen leven en dood. In Vlaanderen sterven jaarlijks nog heel wat mensen aan de griep. Wist je dat één op de 1.000 mensen die mazelen oplopen eraan sterft? Door je goed te laten vaccineren, vermijd je heel wat leed.

…en bescherm je geliefde

Door je te laten vaccineren zorg je ervoor dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet verspreidt in je omgeving. Een besmettelijke ziekte die voor jou beperkte gevolgen heeft, is misschien levensbedreigend voor anderen. Vooral de allerkleinsten en de oudsten.
Als je je laat vaccineren, bescherm je ook diegenen die door leeftijd of gezondheidsredenen niet gevaccineerd worden, ook al zijn ze extra kwetsbaar. Denk aan mensen met bepaalde allergieën of een verzwakt immuunsysteem, zoals leukemiepatiënten of mensen die een transplantatie ondergingen. Voor hen is het heel belangrijk dat de omgeving zo weinig mogelijk ziektes verspreidt. En dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

Vaccins zijn veilig en zeer effectief

Vaccins behoren tot de veiligste medische producten. Ze worden pas toegediend na wetenschappelijke studies en testen. Dat is nodig omdat ze meestal aan gezonde mensen toegediend worden.
Inentingen zijn geneesmiddelen en net als andere medicijnen treden er soms bijwerkingen op: zoals een zwelling, pijn of roodheid op de plaats van het prikje. Maar dat gaat snel voorbij. Heel zelden treden er ernstige bijwerking op en het risico daarop is verwaarloosbaar vergeleken met de risico's van de infectieziektes zelf.

Vaccineerbare infectieziekten zijn nog niet uitgeroeid

De pokken is de enige infectieziekte die wereldwijd is uitgeroeid en voor polio is het bijna zover. Polio komt al enkele jaren niet meer voor in Europa, maar wel nog in een paar andere landen. Zolang een ziekte nog ergens in de wereld voorkomt, blijft vaccinatie nodig. Zeker in deze tijden, waarin je in één dag de wereld rond reist en ziektekiemen zich razendsnel verspreiden.

Vaccinatie bespaart je tijd en geld

Ziek zijn is vervelend. Je ligt dagen ziek in bed, je kan niet naar school of je kindje kan niet naar de kinderopvang. Bovendien kost ziek zijn geld: je kan niet gaan werken, de kosten voor medische behandelingen of langetermijnzorg lopen op of je moet babysitters inschakelen.

Een simpele prik zorgt voor gemoedsrust

Mensen wachten soms om zich te laten vaccineren tot ze horen dat een ziekte de ronde doet. Als je je tijdig liet inenten, nog voordat een ziekte uitbreekt, dan ben je beschermd. Het is belangrijk je vaccinaties up-to-date te houden omdat niemand kan voorspellen wanneer een ziekte de kop op zal steken.

Vaccinatie beschermt volgende generaties

Vaccinatie heeft vele ziekten al teruggedrongen of soms zelfs uitgeroeid. Ziekten die een paar generaties terug nog veel doden maakten of tot ernstige handicaps leidden. Als we goed blijven vaccineren, bestaan sommige ziekten in de toekomst niet meer en zullen ouders na verloop van tijd hun kinderen er dan ook niet meer tegen moeten vaccineren. Zo wil de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) polio of kinderverlamming uitroeien en ook mazelen zoveel mogelijk terugdringen.

Info: www.laatjevaccineren.be

Filmpje: de belangrijkste vragen over coronavaccinatie beantwoord

Presentatie over vaccinatie 

Op vrijdag 15 januari gaf Lieve Debruyne (stafmedewerker az West) uitleg rond de covid-vaccins aan de medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde. 

Wil je die uitleg bekijken?
Dat kan via deze link of bekijk de pdf waarin je ook alle info vindt. 

covid19_vaccinatieschema_nl.jpg

vaccinatieschema België vaccinatieschema België

vaccinatiestrategie.png

vaccinatiestrategie vaccinatiestrategie

Vertel het verder