U bent hier

Koksijde zegt neen tegen racisme en haat!

De verkiezingscampagnes zitten in hun laatste eindsprint. Kiescampagnes zijn traditioneel momenten waarbij verschillende meningen en visies extra in de verf gezet worden, ook in Koksijde. Over één zaak zijn alle Koksijdse politieke partijen het echter eens: ondanks meningsverschillen of verschillende visies op de maatschappij, blijft het onderling respect ten allen tijde primeren.

Ze willen dan ook gezamenlijk een krachtig signaal geven en ondertekenden vandaag het charter ‘In Koksijde is er geen plaats voor racisme en haat!’. Hiermee engageren ze zich om ervoor te zorgen dat Koksijde een gemeente is van en voor iedereen, van wederzijds respect, waar racisme en haat geen plaats krijgen.

In het charter staat:

  • We veroordelen elke uiting van racisme en/of haat, ongeacht op welke manier of om welke reden deze gebeurt.
  • We zullen de nodige aandacht vragen en geven binnen beleidsbeslissingen om racisme en haat te bannen.
  • We zorgen ervoor dat elke communicatie vanuit gemeentebestuur en politieke partij steeds met het nodige respect gebeurt.
  • We willen de hand reiken naar burgers en (sociale) organisaties om samen racisme en haat volledig te bannen uit Koksijde.

Hieronder de reacties van de verschillende partijen:

Marc Vanden Bussche (Open VLD):
"In onze mooie gemeente is iedereen welkom en het onderling respect zorgt ervoor dat het samenleven aangenaam is. Het ondertekenen van deze engagementsverklaring bevestigt hierbij onze visie als liberale partij.”

Guido Decorte (CD&V):
"Ik geloof in een gemeenschap waarin we leven voor en met elkaar. Haat en racisme hebben daarin geen plaats.”

Sander Loones (N-VA):
"Mensen die hun nek uitsteken en een engagement willen opnemen voor onze gemeente verdienen respect. Wij wensen succes aan álle kandidaten van álle partijen. Er is geen plaats in onze gemeente voor racisme, beschadiging van privé-bezit en negatieve campagnes. Onze scholen, verenigingen,... en bij uitstek ook onze gemeenteraad zijn dé plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Laat ons dat koesteren en versterken.”

Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit):
"Ook Koksijde Vooruit zegt ‘NEE’ tegen racisme en haat. We staan voor een inclusieve maatschappij, iedereen telt mee. Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Koksijdenaars hebben een groot hart."

Ivan Vancayseele (SP.A):
"Wij staan voor een nultolerantie op vlak van discriminatie en racisme. Solidariteit zorgt voor een betere toekomst voor iedereen!"

Jos Boons (Vlaams Belang):
"
Mensen onder elkaar blijven mensen. Haat is contraproductief.”

Vertel het verder