U bent hier

Koksijde wordt een Warme Gemeente!

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van de gemeente Koksijde, die instapt in het project 'Warme Steden en Gemeenten' samen met 41 andere steden en gemeenten. Koksijde draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Schepen Lander van Hove van Jeugd en Gelijke Kansen:“Dat Koksijde-Oostduinkerke een warme gemeente is, wisten wij al lang. Ik ben bijzonder trots op deze officiële erkenning. Binnen ons beleid hechten we veel belang aan het welbevinden en welzijn van onze jongste inwoners. Zij zijn onze toekomst. Het college van burgemeester en schepenen voorziet voldoende budget voor onderwijs, jeugdbeleid en sociale zaken. Ik wil oprecht alle medewerkers van deze diensten voor hun inzet en samenwerking bedanken en ook hen feliciteren met deze mooie titel.”

Koksijde verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren toe en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.
Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.

logo Warme Steden en Gemeenten
Daarbij zal Koksijde zich baseren op 8 pijlers om veerkracht te versterken:
  1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
  2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
  3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
  4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
  5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
  6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
  7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
  8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij worden we begeleid door ons Logo (lokaal gezondheidsoverleg) ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. Meer info: www.warmewilliam.be en www.warmestedenengemeenten.be.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Consortium

Fonds GavoorGeluk: www.gavoorgeluk.be
Vlaams instituut Gezond Leven: www.gezondleven.be
Vlaamse Logo’s: www.vlaamse-logos.be
LUCAS KULeuven: www.kuleuven.be/lucas/nl

Info voor Koksijde

Huis van het Kind: www.koksijde.be/huisvanhetkind

 

Vertel het verder