U bent hier

Kan COVID-19 als arbeidsongeval gezien worden?

De coronacrisis heeft het bedrijfsleven de voorbije maanden grondig door elkaar geschud. Werkgevers moesten dan ook noodgedwongen op zoek naar nieuwe manieren om het werk te organiseren. Maar wat gebeurt er wanneer een van uw werknemers besmet raakt op het werk? Kan het coronavirus in dat geval gezien worden als een arbeidsongeval of niet? Wij zochten het voor u uit.

Volgens Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, kan het coronavirus in bepaalde omstandigheden inderdaad als arbeidsongeval worden erkend. Toch lijkt het niet vanzelfsprekend dat dat ook effectief het geval zal zijn. Vooraleer van een arbeidsongeval kan worden gesproken, moet er namelijk voldaan worden aan vier bewezen elementen:

  • Er moet een arbeidsrelatie zijn waarbij de wet van toepassing is. 
  • Er moet zich een plotselinge gebeurtenis voordoen. 
  • Deze plotse gebeurtenis heeft een letsel als gevolg. 
  • Het ongeval gebeurde tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Volgens de wetgever bestaat er altijd een wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel. Daarnaast bestaat ook het vermoeden dat een ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst effectief gebeurd is door de uitvoering ervan.

Kanttekening

Om een coronabesmetting effectief als arbeidsongeval aanvaard te krijgen, moet u rekening houden met een aantal kanttekeningen:

Tijdens het werk

Een medewerker die besmet is het met coronavirus moet het bewijs kunnen leveren dat hij of zij effectief besmet is geraakt tijdens het werk. Concreet moet uw werknemer dus kunnen aantonen wie de besmette persoon is en dat die persoon op dat moment ook besmet was. Een vermoeden zal in dit geval dus wellicht niet volstaan, zeker niet als de symptomen pas na enkele dagen tot uiting komen. Er kan (en zal) in die tijd namelijk ook contact geweest zijn met andere mensen.

Plotselinge gebeurtenis

De discussie bestaat dat de aanwezigheid van een besmet persoon in dezelfde ruimte niet per se gezien kan worden als een plotselinge gebeurtenis. Bovendien heeft het ook geen ongevalskarakter.

Maatregelen op het werk

Elk bedrijf wordt geacht de nodige maatregelen te nemen op de werkvloer. Daardoor is de kans op besmetting op het werk misschien nog wel kleiner dan in de privésfeer.

Covid-19 als arbeidsongeval

Wanneer een coronabesmetting wel aan alle criteria voldoet, dan zal die besmetting ook beschouwd worden als een arbeidsongeval. Een voorbeeld hiervan is een laborant die een glazen buisje gevuld met het virus laat vallen, zich eraan snijdt en op die manier besmet geraakt.

Het coronavirus kan dus wel degelijk als arbeidsongeval beschouwd worden, al zal het vaak moeilijk zijn om te voldoen aan de noodzakelijk bewezen kenmerken. Daarnaast zullen verzekeraars de genoemde kanttekeningen hoogstwaarschijnlijk ook zelf aanhalen. Tenzij alle elementen effectief bewezen kunnen worden, zullen ze dus wellicht niet staan te springen om dit uitgangspunt te volgen.  

Vertel het verder