U bent hier

Inname openbaar domein

Wens je werken uit te voeren en neem je hiermee openbaar domein in? Ga je verhuizen en raak je die verhuiswagen of lift alleen kwijt op het voetpad, parkeerstrook of op de rijbaan? Ben je genoodzaakt (een deel van) de weg af te sluiten? Dan dien je dit aan te vragen. Voor alle innames op openbaar domein heb je een ‘vergunning voor inname openbaar domein’ en een goedkeuring nodig van het College van Burgemeester en Schepenen. De kostprijs voor de inname openbaar domein bedraagt: 0,25 euro per vierkante meter per kalenderdag inname, de minimale kost per aanslagjaar bedraagt 25 euro.  

Procedure

Vanaf nu verloopt deze aanvraag volledig digitaal, van thuis uit, zonder langs het gemeentehuis te gaan. In datzelfde proces kan je online betalen. Het aanvraagformulier vind je terug via de gemeentelijke website: https://www.koksijde.be/inname-openbaar-domein en doorklikken op “Inname openbaar domein werven”.

Een inname gaat veelal gepaard met wegsignalisatie. Hiervoor is een signalisatiemachtiging vereist. Voor de signalisatieborden dien je zelf in te staan. Vraag je inname minstens 20 dagen voor de inname aan.

 

Inname openbaar domein handelszaken

Als je een inname van openbaar domein wenst, voor het plaatsen van een gevel-, tegel, zandterras, publibord, kustrijwieltuigen, koopwaar of bloembakken voor uw handelszaak, kan dit nu ook eenvoudig aangevraagd worden via dit platform. Dit aanvraagformulier vind je via: https://www.koksijde.be/inname-openbaar-domein en doorklikken op “Inname openbaar domein handelszaken”.

 

Hinder in kaart

Via de gemeentelijke website https://www.koksijde.be/inname-openbaar-domein kan je doorklikken naar de “Hinder in kaart” van Geopunt, zo kan je de hinder in uw omgeving opzoeken.

Info: 058 53 34 38 – Dienst Stedenbouw – Thomas Gryp - postbus_inname [at] koksijde.bewww.koksijde.be

 

Tijdelijke activiteit op bestaande parkeerplaatsen

Wanneer je enkel de inname van bestaande parkeerplaatsen wenst, dien je een parkeerverbod aan te vragen. Het reserveren van parkeerplaatsen voor verhuis, levering, plechtigheid, … wordt 1 week vooraf aangevraagd. Het aanvragen van een parkeerverbod is enkel mogelijk op plaatsen waar reglementaire parkeerplaatsen voorzien zijn en per dag wordt een bedrag van €70 aangerekend voor het reserveren van 1 tot max. 6 parkeerplaatsen.

Procedure

Een parkeerverbod kan aangevraagd worden via het elektronisch aanvraagformulier op de gemeentelijke website: https://www.koksijde.be/inname-openbaar-domein en doorklikken op "Parkeerplaats voor tijdelijke activiteit". Een aanvraag is pas definitief beschouwd, bij het ontvangen van een bevestigingsmail waarin een volgnummer voor de aanvraag toegekend wordt.

Indien er geen reglementaire parkeerplaatsen zijn en je een deel van de openbare weg inneemt (bv. Voetpad, fietspad, rijweg, …) moet je een aanvraag voor inname openbaar domein doen.

Borden verboden parkeren

Bij de aanvraag voor tijdelijke activiteit op bestaande parkeerplaatsen worden de borden verboden parkeren voor u geplaatst door de gemeentelijke dienst.

Info: 058 53 34 35 – Dienst Technisch Bureau - technischbureau [at] koksijde.bewww.koksijde.be

Vertel het verder